EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:014:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 014, 18 януари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.014.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 14

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
18 януари 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 014/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7028 — CVC/Certain European subsidiaries of Campbell Soup) (1)

1

2014/C 014/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) (1)

1

2014/C 014/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7080 — Dimension Data/Nextiraone Assets) (1)

2

2014/C 014/04

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

3

2014/C 014/05

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (2)

4


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2014/C 014/06

Становище на Европейската централна Банка от 10 октомври 2013 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (CON/2013/72)

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 014/07

Обменен курс на еврото

8

2014/C 014/08

Съобщение на Комисията относно прилагането на разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Публикуване на заглавията и референтните номера на спецификациите на Общността съгласно регламента)  (1)

9

 

Сметна палата

2014/C 014/09

Специален доклад № 15/2013 „Ефективен ли е компонентът „Околна среда“ на програма LIFE?“

10

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2014/C 014/10

Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Налагане на задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии (1)

11

2014/C 014/11

Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Налагане на задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии (1)

12


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 014/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7075 — Cintra/Abertis/Itínere/BIP&Drive JV) (1)

13


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

 

(2)   текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

BG

 

Top