EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:382:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 382, 31 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.382.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 382

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
31 декември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 382/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7099 — ARX/Darby/Gramex/GFI) (1)

1

2013/C 382/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7068 — Goldman Sachs/Kingdom of Denmark/DONG Energy) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 382/03

Обменен курс на еврото

2

2013/C 382/04

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2013/C 382/05

Списък на компетентните органи, посочени в член 4, параграф 1 от Директива 2011/16/ЕС на Съвета

4


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 382/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7130 — Frey Automobil Holding Deutschland/Mitsubishi Motors Europe/Mitsubishi Motors Deutschland) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

6

2013/C 382/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6974 — Metinvest/Lanebrook/Southern GOK) (1)

8

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2013/C 382/08

Известие относно искане по член 30 от Директива 2004/17/ЕО — Искане, отправено от възложител

9


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top