EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:373:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 373, 20 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.373.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 373

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
20 декември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

Европейски парламент
Съвет
Европейска комисия

2013/C 373/01

Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

1

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2013/C 373/02

Изявления на Комисията (Рамкова програма)

12

2013/C 373/03

Изявления на Комисията (Правила за участие)

16

2013/C 373/04

Декларация на Комисията относно член 5, параграф 7 на специфичната програма

18

2013/C 373/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7057 — Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business) (1)

19

2013/C 373/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7044 — Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay) (1)

19


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2013/C 373/07

Известие на вниманието на лицата, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/72/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

20

 

Европейска комисия

2013/C 373/08

Обменен курс на еврото

22

2013/C 373/09

Решение на Комисията от 12 декември 2013 година за създаване на Европейски научноизследователски съвет

23


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2013/C 373/10

Покана за представяне на предложения — EACEA 24/13 — Програма по ICI (инструмент за индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на образованието — Сътрудничество в областта на висшето образование и обучението между Европейския съюз и Австралия, Европейския съюз и Япония и Европейския съюз и Република Корея — Покана за представяне на предложения 2013 г. за Съвместни проекти за мобилност (JMP) и Проекти за съвместни академични степени (JDP)

27

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 373/11

Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

30

2013/C 373/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7078 — Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés) (1)

31


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top