Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:359:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 359, 7 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.359.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 359

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
7 декември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2013/C 359/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 352, 30.11.2013 г.

1

2013/C 359/02

Решение На Съда от 19 ноември 2013 г. относно официалните празници и съдебната ваканция

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2013/C 359/03

Дело C-475/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 30 август 2013 г. — Walter Jubin/easyJet Airline Co. Ltd

3

2013/C 359/04

Дело C-476/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 30 август 2013 г. — Heidemarie Retzlaff/easyJet Airline Co. Ltd

3

2013/C 359/05

Дело C-507/13: Жалба, подадена на 20 септември 2013 г. — Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

4

2013/C 359/06

Дело C-515/13: Преюдициално запитване, отправено от Østre Landsret (Дания) на 25 септември 2013 г. — Ingeniørforeningen i Danmark, от името на Poul Landin/TEKNIQ, от името на ENCO A/S — VVS

5

2013/C 359/07

Дело C-526/13: Преюдициално запитване, отправено от Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Литва) на 7 октомври 2013 г. — UAB „Fast Bunkering Klaipėda“/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

5

2013/C 359/08

Дело C-534/13: Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato (Италия) на 10 октомври 2013 г. — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare и др./Fipa Group и др.

6

2013/C 359/09

Дело C-540/13: Жалба, подадена на 15 октомври 2013 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

6

 

Общ съд

2013/C 359/10

Дело T-231/10: Решение на Общия съд от 25 октомври 2013 г. — Merlin и др./СХВП — Dusyma (игра) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ игра — Предходен промишлен дизайн — Основания за недействителност — Новост — Оригиналност — Разлика между продукт и промишлен дизайн — Членове 3, 4, 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

7

2013/C 359/11

Дело T-416/11: Решение на Общия съд от 25 октомври 2013 г. — Biotronik SE/СХВП — Cardios Sistemas („CARDIO MANAGER“) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „CARDIO MANAGER“ — По-ранна национална словна марка „CardioMessenger“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на доказателства за реалното използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) №o 207/2009)

7

2013/C 359/12

Дело T-476/11 P: Решение на Общия съд от 25 октомври 2013 г. — Комисия/Moschonaki (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Обявяване на свободна длъжност — Отхвърляне на кандидатура — Жалба за отмяна — Правен интерес — Допустимост — Правило за съответствие между жалбата по съдебен и административен ред — Член 91, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица — Иск за обезщетение)

8

2013/C 359/13

Съединени дела T-566/11 и Т-567/11: Решение на Общия съд от 23 октомври 2013 г. — Viejo Valle/СХВП — Établissements Coquet (Чаша и чинийка с ивици и дълбока чиния с ивици) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистрирани промишлени дизайни на Общността, представляващи чаша, чинийка с ивици и дълбока чиния с ивици — Основание за недействителност — Неразрешено използване на произведение, защитено от законодателството на държава членка в областта на авторското право — Член 25, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

8

2013/C 359/14

Дело T-581/11: Решение на Общия съд от 23 октомври 2013 г. — Dimian/СХВП — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „Baby Bambolina“ — Нерегистрирана по-ранна национална марка „Bambolina“ — Относително основание за отказ — Липса на използване в процеса на търговия на знак с по-голям обхват от местния — Член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

9

2013/C 359/15

Дело T-114/12: Решение на Общия съд от 23 октомври 2013 г. — Bode Chemie/СХВП — Laros (sterilina) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „sterilina“ — По-ранни словни и фигуративни марки на Общността „STERILLIUM“ и „BODE Sterillium“ — Относителни основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

9

2013/C 359/16

Дело T-155/12: Решение на Общия съд от 23 октомври 2013 г. — Schulze/СХВП — GKL (Klassiklotterie) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Klassiklotterie“ — По-ранна национална словна марка „NKL-Klassiklotterie“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2013/C 359/17

Дело T-417/12: Решение на Общия съд от 23 октомври 2013 г. — SFC Jardibric/СХВП — Aqua Center Europa (AQUA FLOW) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „AQUA FLOW“ — По-ранна национална фигуративна марка „VAQUA FLOW“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Обявяване на недействителност — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на погасяване на права поради бездействие — Член 54, параграф 2 от Регламент № 207/2009)

10

2013/C 359/18

Дело T-561/12: Решение на Общия съд от 25 октомври 2013 г. — Beninca/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документ, изготвен от Комисията във връзка с концентрация между Deutsche Börse и NYSE Euronext — Отказ на достъп — Изключение във връзка със защитата на процеса на вземане на решения)

11

2013/C 359/19

Дело T-259/11: Определение на Общия съд от 9 октомври 2013 г. — Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs/Комисия (Жалба за отмяна — Програма ФАР — Проект за развитие на център за иновации и изпитване на строителни материали — Решение на Комисията за възстановяване на част от платените сумите — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

11

2013/C 359/20

Дело T-367/11: Определение на Общия съд от 21 октомври 2013 г. — Lyder Enterprises/CPVO — Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR) (Сортове растения — Заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения за сорта „SOUTHERN SPLENDOUR“ — Възражения — Отхвърляне на заявката от отделението по жалбите на CPVO — Компетентност на CPVO — Събиране на доказателства — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

11

2013/C 359/21

Дело T-597/11 P: Определение на Общия съд от 8 октомври 2013 г. — Michail/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Молба за съдействие — Член 24 от Правилника — Психически тормоз — Явно неоснователна жалба)

12

2013/C 359/22

Дело T-13/12: Определение на Общия съд от 15 октомври 2013 г. — Andechser Molkerei Scheitz/Комисия (Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Обществено здраве — Списък на хранителните добавки, одобрени за използване в храните — Стевиол гликозиди — Явно недопустима или явно неоснователна жалба)

12

2013/C 359/23

Дело T-191/12: Определение на Общия съд от 7 октомври 2013 г. — Roland/СХВП — Textiles Well (wellness inspired by nature) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

13

2013/C 359/24

Дело T-128/13: Определение на Общия съд от 14 октомври 2013 г. — Vicente Gandia Pla/СХВП — Tesco Stores („MARQUES DE CHIVÉ“) (Марка на Общността — Възражение — Отказ от национална марка — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

13

2013/C 359/25

Дело T-148/13: Определение на Общия съд от 15 октомври 2013 г. — Испания/Комисия (Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Начален момент — Публикуване в Официален вестник — Недопустимост)

13

2013/C 359/26

Дело T-149/13: Определение на Общия съд от 15 октомври 2013 г. — Испания/Комисия (Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Начален момент — Публикуване в Официален вестник — Недопустимост)

14

2013/C 359/27

Дело T-226/13 P: Определение на Общия съд от 21 октомври 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Отхвърляне на жалбата от първата инстанция като явно лишена от всякакво правно основание — Изпращане на писмо относно изпълнението на решение на Съда на публичната служба до представителя на жалбоподателя в производството по обжалване на това решение — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

14

2013/C 359/28

Дело T-461/13 R: Определение на председателя на Общия съд от 16 октомври 2013 г. — Испания/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда нейното възстановяване, както и отмяната на текущите плащания — Молба за спиране на изпълнението — Липса на fumus boni juris и на неотложност)

15

2013/C 359/29

Дело T-462/13 R: Определение на председателя на Общия съд от 16 октомври 2013 г. — Comunidad Autónoma del País Vasco и Itelazpi/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда нейното възстановяване, както и отмяната на текущите плащания — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

15

2013/C 359/30

Дело T-525/13: Жалба, подадена на 30 септември 2013 г. — H&M Hennes & Mauritz/СХВП — Yves Saint Laurent (ръчни чанти)

15

2013/C 359/31

Дело T-526/13: Жалба, подадена на 30 септември 2013 г. — H&M Hennes & Mauritz/СХВП — Yves Saint Laurent (ръчни чанти)

16

2013/C 359/32

Дело T-531/13: Жалба, подадена на 26 септември 2013 г. — Kicks Kosmetikkedjan/СХВП — Kik Textilien und Non-Food („KICKS“)

16

2013/C 359/33

Дело T-532/13: Жалба, подадена на 26 септември 2013 г. — Kicks Kosmetikkedjan/СХВП — Kik Textilien und Non-Food („KICKS“)

17

2013/C 359/34

Дело T-533/13: Жалба, подадена на 3 октомври 2013 г. — Република Литва/Комисия

17

2013/C 359/35

Дело T-545/13: Жалба, подадена на 8 октомври 2013 г. — Al Matri/Съвет

18

2013/C 359/36

Дело T-552/13: Жалба, подадена на 15 октомври 2013 г. — Oil Turbo Compressor/Съвет

19

2013/C 359/37

Дело T-192/13: Определение на Общия съд от 17 октомври 2013 г. — Transworld Oil Computer Centrum и др./Евроюст

20

2013/C 359/38

Дело T-399/13: Определение на Общия съд от 10 октомври 2013 г. — KO-Invest/СХВП — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)

20


BG

 

Top