Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:336:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 336, 16 ноември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.336.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 336

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
16 ноември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2013/C 336/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 325, 9.11.2013 г.

1

 

Съд

2013/C 336/02

Полагане на клетва от нов член на Съда

2

2013/C 336/03

Избор на председатели на състави, състоящи се от трима съдии

2

2013/C 336/04

Решения, приети от Съда на общо събрание от 8 октомври 2013 г.

2

2013/C 336/05

Списъци, изготвени за определяне на членовете на съдебните състави

3

2013/C 336/06

Решение, прието от Съда на общо събрание от 24 септември 2013 г.

3

2013/C 336/07

Определяне на състава, който разглежда делата, посочени в член 107 от Процедурния правилник на Съда

4

2013/C 336/08

Определяне на състава, който разглежда делата, посочени в член 193 от Процедурния правилник на Съда

4

2013/C 336/09

Определяне на първия генерален адвокат

4

2013/C 336/10

Полагане на клетва от нов съдия на Съда на публичната служба

4


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2013/C 336/11

Дело C-15/12 P: Решение на Съда (втори състав) от 19 септември 2013 г. — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (Обжалване — Дъмпинг — Регламент (ЕО) № 826/2009 — Внос на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китай — Регламент (ЕО) № 384/96 — Член 2, параграф 10, буква б) — Обективно сравнение — Член 11, параграф 9 — Частично междинно преразглеждане — Задължение за прилагане на същата методология като тази при разследването, довело до налагане на митото — Промяна в обстоятелствата)

5

2013/C 336/12

Дело C-64/13 P: Жалба, подадена на 7 февруари 2013 г. от H-Holding AG срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 27 ноември 2012 г. по дело T-672/11, H-Holding AG/Европейски парламент

5

2013/C 336/13

Дело C-342/13: Преюдициално запитване, отправено от Szombathelyi Törvényszék (Унгария) на 24 юни 2013 г. — Sebestyén Katalin/Kővári Zsolt Csaba и др.

5

2013/C 336/14

Дело C-424/13: Преюдициално запитване, отправено от Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Германия) на 25 юли 2013 г. — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten

6

2013/C 336/15

Дело C-433/13: Иск, предявен на 31 юли 2013 г. — Европейска комисия/Словашка република

6

2013/C 336/16

Дело C-464/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundesarbeitsgericht (Германия) на 27 август 2013 г. — Europäische Schule München/Silvana Oberto

7

2013/C 336/17

Дело C-465/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundesarbeitsgerichts (Германия) на 27 август 2013 г. — Europäische Schule München/Barbara O'Leary

7

2013/C 336/18

Дело C-467/13 P: Жалба, подадена на 27 август 2013 г. от Industries Chimiques du Fluor (ICF) срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 18 юни 2013 г. по дело T-406/08, ICF/Комисия

8

2013/C 336/19

Дело C-472/13: Преюдициално запитване, отправено от Bayerisches Verwaltungsgericht München (Германия) на 2 септември 2013 г. — Andre Lawrence Shepherd/Федерална република Германия

9

2013/C 336/20

Дело C-473/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 3 септември 2013 г. — Adala Bero

10

2013/C 336/21

Дело C-474/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 3 септември 2013 г. — Thi Ly Pham

10

2013/C 336/22

Дело C-478/13: Иск, предявен на 6 септември 2013 г. — Европейска комисия/Република Полша

10

2013/C 336/23

Дело C-509/13 P: Жалба, подадена на 24 септември 2013 г. от Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 11 юли 2013 г. по дело T-197/12 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

11

2013/C 336/24

Дело C-513/13 P: Жалба, подадена на 25 септември 2013 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 11 юли 2013 г. по дело T-358/08, Испания/Комисия

11

 

Общ съд

2013/C 336/25

Дело T-462/07: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Galp Energia España и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Испански пазар на „проникващ битум“ — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Годишни споразумения за разпределение на пазара и съгласуване на цените — Доказателство за участието в картела — Изчисляване на размера на глобата)

13

2013/C 336/26

Дело T-482/07: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Nynäs Petroleum и Nynas Petróleo/Комисия (Конкуренция — Картели — Испански пазар на „проникващ битум“ — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Годишни споразумения за разпределение на пазара и съгласуване на цените — Доказателство за участието в картела — Изчисляване на размера на глобата)

13

2013/C 336/27

Дело T-495/07: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — PROAS/Комисия (Конкуренция — Картели — Испански пазар на „проникващ битум“ — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Годишни споразумения за разпределение на пазара и съгласуване на цените — Превод на изложението на възраженията — Изчисляване на размера на глобата — Разумен срок — Сила на пресъдено нещо)

14

2013/C 336/28

Дело T-496/07: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Repsol Lubricantes y Especialidades и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Испански пазар на „проникващ битум“ — Годишни споразумения за разпределение на пазара и съгласуване на цените — Право на защита — Отговорност за неправомерното поведение — Принцип за индивидуално определяне на наказанията и санкциите — Изчисляване на размера на глобата — Сила на пресъдено нещо)

14

2013/C 336/29

Дело T-497/07: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — CEPSA/Комисия (Конкуренция — Картели — Испански пазар на „проникващ битум“ — Годишни споразумения за разпределение на пазара и съгласуване на цените — Превод на изложението на възраженията — Отговорност за неправомерното поведение — Разумен срок — Принцип на безпристрастност — Изчисляване на размера на глобата — Сила на пресъдено нещо)

15

2013/C 336/30

Дело T-338/09: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Müller-Boré & Partner/СХВП — Popp и др. (MBP) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „MBP“ — По-ранна словна марка на Общността „ip_law@mbp./email“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (впоследствие член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Национален знак, използван в процеса на търговия, „mbp.de“ — Член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 (впоследствие член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009)

15

2013/C 336/31

Дело T-79/10: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Colt Télécommunications France/Комисия (Държавни помощи — Компенсиране на свързани с предоставянето на обществена услуга разходи в рамките на проект за електронна съобщителна мрежа с много висока скорост при пренос на данни в департамента Hauts-de-Seine — Решение, с което се установява липсата на помощ — Неоткриване на официалната процедура по разследване — Сериозни затруднения)

16

2013/C 336/32

Дело T-164/10: Решение на Общия съд от 26 септември 2013 г. — Pioneer Hi-Bred International/Комисия (Сближаване на законодателствата — Съзнателно освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда — Разрешителна процедура за пускане на пазара — Пропуск от страна на Комисията да представи на Съвета предложение за решение — Иск за установяване на неправомерно бездействие)

16

2013/C 336/33

Дело T-200/10: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Avery Dennison/СХВП — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „AVERY DENNISON“ — По-ранна национална словна марка „DENNISON“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Предмет на спора пред апелативния състав)

17

2013/C 336/34

Дело T-250/10: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Knut IP Management/СХВП — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „KNUT“ — DER EISBÄR — По-ранна словна национална марка „KNUD“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

17

2013/C 336/35

Дело T-258/10: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Orange/Комисия (Държавни помощи — Компенсиране на свързани с предоставянето на обществена услуга разходи в рамките на проект за създаване и експлоатиране на електронна съобщителна мрежа с много висока скорост в департамента Hauts-de-Seine — Решение, с което се установява липсата на помощ — Липса на започване на формалната процедура по разследване — Сериозни затруднения — Решение по дело Altmark — Услуга от общ икономически интерес — Обезценяване на пазара — Свръхкомпенсация)

18

2013/C 336/36

Дело T-325/10: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Iliad и др./Комисия (Държавни помощи — Компенсиране на свързани с предоставянето на обществена услуга разходи в рамките на проект за създаване и експлоатиране на електронна съобщителна мрежа с много висока скорост в департамента Hauts-de-Seine — Решение, с което се установява липсата на помощ — Липса на започване на формалната процедура по разследване — Сериозни затруднения — Решение по дело Altmark — Услуга от общ икономически интерес — Обезценяване на пазара — Свръхкомпенсация)

18

2013/C 336/37

Дело T-97/11: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Rovi Pharmaceuticals/СХВП — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ROVI Pharmaceuticals“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „ROVI“ и по-ранна национална словна марка „ROVIFARMA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Равно третиране)

19

2013/C 336/38

Дело T-437/11: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Golden Balls/СХВП — Intra-Presse („GOLDEN BALLS“) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „GOLDEN BALLS“ — По-ранна словна марка на Общността „BALLON D’OR“ — Сходство на знаците — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Искане за отмяна, подадено от встъпилата страна — Член 134, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд — Обхват на проверката, която трябва да извърши апелативният състав — Задължение за произнасяне по цялата жалба — Член 8, параграф 5, член 64, параграф 1 и член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

19

2013/C 336/39

Дело T-448/11: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Golden Balls/СХВП — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „GOLDEN BALLS“ — По-ранна словна марка на Общността „BALLON D’OR“ — Сходство на знаците — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Искане за отмяна, подадено от встъпилата страна — Член 134, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд — Обхват на проверката, която трябва да извърши апелативният състав — Задължение за произнасяне по цялата жалба — Член 8, параграф 5, член 64, параграф 1 и член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)

20

2013/C 336/40

Дело T-569/11: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Gitana/СХВП — Teddy (GITANA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „GITANA“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „KiTANA“ — Доказателство за реалното използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Идентичност или сходство на стоките — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент №207/2009 — Частичен отказ за регистрация)

20

2013/C 336/41

Дело T-284/12: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Oro Clean Chemie/СХВП — Merz Pharma (PROSEPT) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „PROSEPT“ — По-ранна национална словна марка „Pursept“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Право на защита — Член 75 от Регламент № 207/2009)

21

2013/C 336/42

Дело T-243/10: Определение на Общия съд от 11 септември 2013 г. — Rungis express/СХВП — Žito (MARESTO) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

21

2013/C 336/43

Дело T-400/11: Определение на Общия съд от 9 септември 2013 г. — Altadis/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи, допускаща данъчна амортизация на финансовата репутация за придобиване на дялови участия в чуждестранни дружества — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар, без да се разпорежда възстановяването на помощите — Акт, съдържащ мерки за изпълнение — Липса на лично засягане — Липса на задължение за връщане — Недопустимост)

21

2013/C 336/44

Дело T-429/11: Определение на Общия съд от 9 септември 2013 г. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи, позволяваща данъчната амортизация на финансовата репутация за придобиване на дялови участия в чуждестранни дружества — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар, без да се разпорежда възстановяването на помощите — Акт, съдържащ мерки за изпълнение — Липса на лично засягане — Липса на качество на действителен бенефициер по схемата за помощи — Липса на задължение за връщане — Недопустимост)

22

2013/C 336/45

Дело T-430/11: Определение на Общия съд от 9 септември 2013 г. — Telefónica/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи, позволяваща данъчната амортизация на финансовата репутация за придобиване на дялови участия в чуждестранни дружества — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар, без да се разпорежда възстановяването на помощите — Акт, съдържащ мерки за изпълнение — Липса на лично засягане — Липса на качество на действителен бенефициер по схемата за помощи — Липса на задължение за връщане — Недопустимост)

22

2013/C 336/46

Дело T-475/11 P: Определение на Общия съд от 11 септември 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Възстановяване на подлежащи на възстановяване съдебни разноски — Липса на правен интерес — Явно недопустима жалба)

22

2013/C 336/47

Дело T-540/11: Определение на Общия съд от 11 септември 2013 г. — Melkveebedrijf Overenk и др./Комисия (Иск за обезщетение — Такса в сектора на млякото и млечните продукти — Регламент (ЕО) № 1468/2006 — Явна недопустимост)

23

2013/C 336/48

Дело T-562/11: Определение на Общия съд от 10 септември 2013 г. — Symbio Gruppe/СХВП — Ada Cosmetic (SYMBIOTIC CARE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Отмяна на международна регистрация — Липса на основание за произнасяне)

23

2013/C 336/49

Дело T-211/12: Определение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Hübner/СХВП — Silesia Gerhard Hanke (Original silicea Kieselsäure-Gel) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

23

2013/C 336/50

Дело T-358/12 P: Определение на Общия съд от 13 септември 2013 г. — Conticchio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Решение относно плащане на пенсионни права — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

24

2013/C 336/51

Дело T-489/12: Определение на Общия съд от 9 септември 2013 г. — Planet/Комисия (Арбитражна клауза — Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности — Договори, свързани с проектите Ontogov, FIT и RACWeb — Допустими разходи — Липса на правен интерес — Недопустимост)

24

2013/C 336/52

Дело T-580/12: Определение на Общия съд от 12 септември 2013 г. — Yaqub/СХВП — Турция (ATATURK) (Марка на Общността — Назначаване на нов представител — Бездействие на жалбоподателя — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

24

2013/C 336/53

Дело T-31/13 P: Определение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Bouillez/Съвет (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване 2007 — Решение жалбоподателят да не бъде повишен в степен AST 7 — Задължение за мотивиране — Член 266 ДФЕС — Член 45 от Правилника — Противоречие в мотивите — Съпоставяне на заслугите — Жалба, която е частично явно недопустима, частично явно неоснователна)

25

2013/C 336/54

Дело T-113/13 P: Определение на Общия съд от 20 септември 2013 г. — Van Neyghem/Съвет (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2007 г. — Решение жалбоподателят да не бъде повишен в степен AST 7 — Отхвърляне на жалбата в първоинстанционното производство — Задължение за мотивиране — Член 266 ДФЕС — Жалба, която е частично явно недопустима, частично явно неоснователна)

25

2013/C 336/55

Дело T-477/13: Жалба, подадена на 4 септември 2013 г. — Syrian Lebanese Commercial Bank/Съвет

25

2013/C 336/56

Дело T-479/13: Жалба, подадена на 3 септември 2013 г. — Marchiani/Парламент

26

2013/C 336/57

Дело T-481/13: Жалба, подадена на 6 септември 2013 г. — Systran/Комисия

27

2013/C 336/58

Дело T-489/13: Жалба, подадена на 16 септември 2013 г. — La Rioja Alta/СХВП — Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI)

27

2013/C 336/59

Дело T-501/13: Жалба, подадена на 18 септември 2013 г. — May/СХВП — Constantin Film Produktion (WINNETOU)

28

2013/C 336/60

Дело T-510/13: Жалба, подадена на 23 септември 2013 г. — Италия/Комисия

28

2013/C 336/61

Дело T-513/13: Жалба, подадена на 23 септември 2013 г. — Braun Melsungen/СХВП (SafeSet)

28

2013/C 336/62

Дело T-515/13: Жалба, подадена на 25 септември 2013 г. — Испания/Комисия

29

2013/C 336/63

Дело T-202/11: Определение на Общия съд от 10 септември 2013 г. — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki и Marfin Investment Group Symmetochon/Комисия

29

2013/C 336/64

Дело T-222/12: Определение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — National Trust for Scotland/СХВП — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)

30

2013/C 336/65

Дело T-549/12: Определение на Общия съд от 3 септември 2013 г. — Nemeco/СХВП — Coca-Cola (NU)

30

2013/C 336/66

Дело T-14/13: Определение на Общия съд от 3 септември 2013 г. — Seal Trademarks/СХВП — Exel Composites (XCEL)

30

2013/C 336/67

Дело T-212/13: Определение на Общия съд от 3 септември 2013 г. — Madaus/СХВП — Indena (ECHINAMID)

30

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2013/C 336/68

Дело F-111/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 2 октомври 2013 г. — Nardone/Комисия (Публична служба — Бивше длъжностно лице — Експозиция на азбест и други вещества — Професионална болест — Злополука — Член 73 от Правилника — Лекарска комисия — Мотиви — Иск за обезщетение — Продължителност на производството)

31

2013/C 336/69

Дело F-63/13: Жалба, подадена на 27 юни 2013 г. — ZZ/ENISA

31

2013/C 336/70

Дело F-86/13: Жалба, подадена на 13 септември 2013 г. — ZZ/Парламент

31

2013/C 336/71

Дело F-92/13: Жалба, подадена на 20 септември 2013 г. — ZZ/Комисия

32

2013/C 336/72

Дело F-93/13: Жалба, подадена на 23 септември 2013 г. — ZZ/Комисия

32

2013/C 336/73

Дело F-94/13: Жалба, подадена на 23 септември 2013 г. — ZZ/Съвет

32


BG

 

Top