Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:264E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 264, 13 септември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.CE2013.264.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 264E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
13 септември 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2012—2013
Заседания от 22 до 24 май 2012 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 223 E, 27.7.2012 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Вторник, 22 май 2012 г.

2013/C 264E/01

Стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюзРезолюция на Европейския парламент от 22 май 2012 г. относно стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз (2010/2308(INI))

1

2013/C 264E/02

Подход на ЕС в областта на наказателното правоРезолюция на Европейския парламент от 22 май 2012 г. относно подход на ЕС към наказателното право (2010/2310(INI))

7

2013/C 264E/03

Стратегия за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положениеРезолюция на Европейския парламент от 22 май 2012 г. относно стратегията за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение (2011/2272(INI))

11

2013/C 264E/04

Индекс на вътрешния пазарРезолюция на Европейския парламент от 22 май 2012 г. относно индекса на вътрешния пазар (2011/2155(INI))

18

2013/C 264E/05

2020 г.: Перспективи за жените в ТурцияРезолюция на Европейския парламент от 22 май 2012 г. относно 2020 г.: Перспективи за жените в Турция (2011/2066(INI))

25

 

Сряда, 23 май 2012 г.

2013/C 264E/06

ЕС и Китай: Липса на баланс в търговията?Резолюция на Европейския парламент от 23 май 2012 г. относно ЕС и Китай: Липса на баланс в търговията (2010/2301(INI))

33

2013/C 264E/07

Правото на разследване на Европейския парламентПредложение, прието от Европейския парламент на 23 май 2012 г., за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване и за отмяна на решението на Европейския парламент, Съвета и Комисията (95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС) (2009/2212(INI))

41

Предложение за Регламент на Европейския парламент
относно реда и условията за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване и за отмяна на Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

41

 

Четвъртък, 24 май 2012 г.

2013/C 264E/08

Положението в Украйна, случаят на Юлия ТимошенкоРезолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно Украйна (2012/2658(RSP))

51

2013/C 264E/09

Борба с хомофобията в ЕвропаРезолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно борбата срещу хомофобията в Европа (2012/2657(RSP))

54

2013/C 264E/10

Европа за ефективно използване на ресурситеРезолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно използване на ресурсите (2011/2068(INI))

59

2013/C 264E/11

Инициатива „Възможности за младежта“Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно инициативата „Възможности за младежта“ (2012/2617(RSP))

69

2013/C 264E/12

Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойностРезолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (2011/2285(INI))

75

ПРИЛОЖЕНИЕ

81

2013/C 264E/13

Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, УнгарияРезолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република и Унгария (2012/2661(RSP))

85

2013/C 264E/14

Венецуела: евентуално оттегляне от Междуамериканската комисия по правата на човекаРезолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно евентуалното оттегляне на Венецуела от Междуамериканската комисия по правата на човека (2012/2653(RSP))

88

2013/C 264E/15

АзербайджанРезолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно положението с правата на човека в Азербайджан (2012/2654(RSP))

91

2013/C 264E/16

Положението на бежанците от Северна КореяРезолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно положението на севернокорейските бежанци (2012/2655(RSP))

94

2013/C 264E/17

Продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страниДекларация на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страни

96


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 22 май 2012 г.

2013/C 264E/18

Изменение на Правилника на Европейския парламент относно прилагането на европейската гражданска инициативаРешение на Европейския парламент от 22 май 2012 г. относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно прилагането на европейската гражданска инициатива (2011/2302(REG))

98


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 22 май 2012 г.

2013/C 264E/19

Купюрен строеж и технически спецификации на разменните евро монети *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2012 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (COM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE))

101

2013/C 264E/20

Емитиране на евро монети ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на евро монети (COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0131
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 май 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на евромонети

103

 

Сряда, 23 май 2012 г.

2013/C 264E/21

Възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 23 май 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD))

104

P7_TC1-COD(2011)0144
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 май 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

104

Приложение Към Законодателната Резолюция

105

2013/C 264E/22

Ускорено въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 23 май 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (преработен текст) (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

105

P7_TC1-COD(2011)0243
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 май 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни нефтени танкери (преработен текст)

106

2013/C 264E/23

Възможности за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мозамбик ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 май 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик (18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

106

2013/C 264E/24

Обща система на данък върху финансовите сделки *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 май 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

107

 

Четвъртък, 24 май 2012 г.

2013/C 264E/25

Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 24 май 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

119


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐.

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top