Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:239E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 239, 20 август 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.CE2013.239.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 239E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
20 август 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2012—2013
Заседание от 2 февруари 2012 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 114 E, 19.4.2012 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Четвъртък, 2 февруари 2012 г.

2013/C 239E/01

Външната политика на ЕС по отношение на страните от групата БРИКЮ и други бързо развиващи се сили: цели и стратегииРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно външната политика на ЕС по отношение на страните от групата БРИКЮ и други бързо развиващи се сили: цели и стратегии (2011/2111(INI))

1

2013/C 239E/02

Предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета за прилагане на последователна политика спрямо режимите, срещу които ЕС прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители преследват своите лични и търговски интереси в рамките на ЕСПрепоръка на Европейския парламент до Съвета от 2 февруари 2012 г. относно последователна политика по отношение на авторитарните режими, спрямо които ЕС прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители упражняват своите лични и търговски интереси в рамките на ЕС (2011/2187(INI))

11

2013/C 239E/03

Трансгранично прехвърляне на седалища на дружестваРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г., съдържаща препоръки към Комисията относно Четиринадесета директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалища на дружества (2011/2046(INI))

18

ПРИЛОЖЕНИЕ

21

2013/C 239E/04

Бюджетен контрол върху хуманитарната помощ от страна на ЕСРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно бюджетния контрол върху хуманитарната помощ от страна на ЕС, ръководен от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (2011/2073(INI))

23

2013/C 239E/05

Към съгласуван европейски подход за колективна защитаРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно темата „Към съгласуван европейски подход за колективна защита“ (2011/2089(INI))

32

2013/C 239E/06

Списък на хранителните претенцииРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно проекта за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции

39

2013/C 239E/07

Заключения от неофициалното заседание на Европейския съвет от 30 януари 2012 г.Резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно Европейския съвет на 30 януари 2012 г.

41

2013/C 239E/08

Иран и неговата ядрена програмаРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно Иран и неговата ядрена програма

43

2013/C 239E/09

Европейското измерение в спортаРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в спорта (2011/2087(INI))

46

2013/C 239E/10

Прилагане на Директивата за управление на отпадъцитеРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно въпросите, повдигнати от вносители на петиции, във връзка с прилагането в държавите-членки на Европейския съюз на Директивата за управление на отпадъците и на свързаните с нея директиви (2011/2038(INI))

60

2013/C 239E/11

Програмата „Дафне“Резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно програмата „Дафне“: достижения и перспективи (2011/2273(INI))

69

2013/C 239E/12

Положението на жените по време на войнаРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно положението на жените по време на военни конфликти (2011/2198(INI))

74

2013/C 239E/13

Сътрудничеството за развитие на ЕС в подкрепа на целта за универсален достъп до енергия до 2030 г.Резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно сътрудничеството за развитие на ЕС в подкрепа на целта за универсален достъп до енергия до 2030 г. (2011/2112(INI))

83

2013/C 239E/14

Годишен доклад относно данъчното облаганеРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно Годишен доклад относно данъчното облагане (2011/2271(INI))

89

2013/C 239E/15

Политиката на ЕС в областта на конкуренциятаРезолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2011/2094(INI))

97


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐.

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top