Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:033E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 33, 5 февруари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.CE2013.033.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 33E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
5 февруари 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2011—2012
Заседания от 5 до 7 юли 2011 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 291 E, 4.10.2011 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Вторник, 5 юли 2011 г.

2013/C 033E/01

Универсална услуга и номер за спешни повиквания „112“Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно универсална услуга и номер за спешни повиквания „112“ (2010/2274(INI))

1

2013/C 033E/02

По-ефективен и справедлив пазар на дребноРезолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно (2010/2109(INI))

9

2013/C 033E/03

Преразгледаната конституция на УнгарияРезолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно преработената конституция на Унгария

17

2013/C 033E/04

Пети доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегия за политика за сближаване за периода след 2013 г.Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно Петия доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегията за политиката на сближаване за периода след 2013 г. (2011/2035(INI))

21

2013/C 033E/05

Бюджетната подкрепа на ЕС за развиващите се страниРезолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно бъдещето на бюджетната подкрепа на ЕС за развиващите се страни (2010/2300(INI))

38

2013/C 033E/06

Приоритети за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататъкРезолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно приоритетите за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък (2011/2034(INI))

46

2013/C 033E/07

Социалните услуги от общ интересРезолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно бъдещето за социалните услуги от общ интерес (2009/2222(INI))

65

2013/C 033E/08

Въздействието на политиката на ЕС за развитиеРезолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие (2011/2047(INI))

77

 

Сряда, 6 юли 2011 г.

2013/C 033E/09

Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растежРезолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно Европейския широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж (2010/2304(INI))

89

2013/C 033E/10

Всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюзРезолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз (2011/2025(INI))

101

2013/C 033E/11

Работна програма на Комисията за 2012 г.Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно работната програма на Комисията за 2012 г.

110

2013/C 033E/12

Законодателство относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) и свързания с тях контрол върху фуражите и хранитеРезолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно законодателството на ЕС относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) и свързания с тях контрол върху фуражите и храните - прилагане и перспективи (2010/2249(INI))

120

2013/C 033E/13

Сигурност на въздухоплаването, по-специално във връзка с използването на скенери за целите на сигурносттаРезолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно сигурността на въздухоплаването, по-специално във връзка с използването на скенери за целите на сигурността (2010/2154(INI))

125

2013/C 033E/14

Жените и ръководството на предприятиятаРезолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно жените и ръководството на предприятията (2010/2115(INI))

134

2013/C 033E/15

Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприематРезолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно финансовата, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат (2010/2242(INI))

140

 

Четвъртък, 7 юли 2011 г.

2013/C 033E/16

Положението в Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна АфрикаРезолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно положението в Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка

158

2013/C 033E/17

Външни политики на ЕС в полза на демократизациятаРезолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията (2011/2032(INI))

165

2013/C 033E/18

Подготовка за изборите за Държавна Дума в Русия през декември 2011 г.Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно подготовката на изборите за Държавна Дума в Русия през декември

180

2013/C 033E/19

Промени в режима ШенгенРезолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно промени в достиженията на правото от Шенген

182

2013/C 033E/20

Подходът на Европейския парламент по отношение на прилагането на членове 9 и 10 от Протокол 1 към Договора от Лисабон относно парламентарното сътрудничество в областта на ОВППС/ОПСОРезолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно подхода на Европейския парламент във връзка с прилагането в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на членове 9 и 10 от Протокол № 1 към Договора от Лисабон относно парламентарното сътрудничество

186

2013/C 033E/21

Схема за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в СъюзаРезолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица в Съюза

188

2013/C 033E/22

Напредък, постигнат в рамките на борбата срещу минитеРезолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно напредъка, постигнат в рамките на борбата срещу мините (2011/2007(INI))

191

2013/C 033E/23

Демократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно КивуРезолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно Демократична република Конго и масовите изнасилвания в провинция Южно Киву

198

2013/C 033E/24

Индонезия, включително нападения над малцинстватаРезолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно Индонезия, включително нападения над малцинствата

201

2013/C 033E/25

Индия и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal SinghРезолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно Индия, по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh

204


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 5 юли 2011 г.

2013/C 033E/26

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Odense Staalskibsværft/ДанияРезолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard от Дания) (COM(2011)0251 – C7-0114/2011 – 2011/2093(BUD))

207

ПРИЛОЖЕНИЕ

208

2013/C 033E/27

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводнения в Словения, Хърватия и Чешката република през 2010 г.Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2011)0155 – C7-0081/2011 – 2011/2060(BUD))

209

ПРИЛОЖЕНИЕ

209

2013/C 033E/28

Проект на коригиращ бюджет № 2/2011: наводненията през септември 2010 г. в Словения, Хърватия и Чешката републикаРезолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия (10522/2011 – C7-0137/2011 – 2011/2065(BUD))

210

2013/C 033E/29

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Предприятие LM Glasfiber/ДанияРезолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber от Дания) (COM(2011)0258 – C7-0112/2011 – 2011/2092(BUD))

227

ПРИЛОЖЕНИЕ

228

2013/C 033E/30

Агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

229

P7_TC1-COD(2009)0089
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2011 г., с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

230

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

230

2013/C 033E/31

Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от режима на „octroi de mer“ *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка по режима на „octroi de mer“ (COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

230

2013/C 033E/32

Проект на коригиращ бюджет № 3/2011: бюджетен излишък през 2010 г.Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия (11630/2011 – C7-0166/2011 – 2011/2075(BUD))

231

2013/C 033E/33

Прилагане на законодателството за защита на потребителите ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (COM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

232

P7_TC1-COD(2011)0001
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

233

2013/C 033E/34

Извънборсови деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 5 юли 2011 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))

233

2013/C 033E/35

Допълнителен надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))

296

P7_TC1-COD(2010)0232
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат

297

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

297

2013/C 033E/36

Къси продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение ***IИзменения, приети от Европейския парламент на 5 юли 2011 г. към предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

298

2013/C 033E/37

Схеми за обезщетение на инвеститорите ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

328

P7_TC1-COD(2010)0199
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/9/ЕО относно схемите за обезщетение на инвеститорите
 (1)

329

2013/C 033E/38

Възможност за държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/ЕО по отношение на възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

350

P7_TC1-COD(2010)0208
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/ЕО по отношение на възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия
 (1)

351

 

Сряда, 6 юли 2011 г.

2013/C 033E/39

Списък на документите за пътуване, даващи право на притежателя им да премине външните граници, и върху които може да се полага виза***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно списъка на документите за пътуване, даващи право на притежателя им да премине външните граници, и върху които може да се полага виза и относно създаването на механизъм за установяването на този списък (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

359

P7_TC1-COD(2010)0325
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2011 г. с оглед приемането на Решение …/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, и относно създаването на механизъм за създаването на този списък

359

2013/C 033E/40

Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 и за отмяна на директиви 87/250/ЕИО, 90/496/ЕИО, 1999/10/ЕО, 2000/13/ЕО, 2002/67/ЕО, 2008/5/ЕО и на Регламент (ЕО) № 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))

360

P7_TC2-COD(2008)0028
Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 6 юли 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията

360

2013/C 033E/41

Улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))

361

P7_TC2-COD(2008)0062
Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 6 юли 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/…/ЕC на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата

361

ПРИЛОЖЕНИЕ

362

2013/C 033E/42

Многогодишна финансова рамка за периода 2007—2013 ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно проекта на регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007-2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP))

362

 

Четвъртък, 7 юли 2011 г.

2013/C 033E/43

Европейска година на активния живот на възрастните хора ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на активния живот на възрастните хора (2012 г.) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

364

P7_TC1-COD(2010)0242
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 юли 2011 г. с оглед приемането на Решение …/2011/ЕС / на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.)

365

ПРИЛОЖЕНИЕ

365


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐.

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top