EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:030:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 30, 1 февруари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.030.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 30

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
1 февруари 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2013/C 030/01

Списък на национални органи за контакт съгласно член 3, параграф 1 от Решение на Съвета за предаване на проби от контролирани вещества (2001/419/ПВР)

1

 

Европейска комисия

2013/C 030/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6777 — Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) (1)

4

2013/C 030/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6738 — Goldman Sachs/KKR/QMH) (1)

4

2013/C 030/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity) (1)

5


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2013/C 030/05

Становище на Европейската централна банка от 27 ноември 2012 година относно предложение за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) (CON/2012/96)

6


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2013/C 030/06

Решение на Съвета от 28 януари 2013 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

12

2013/C 030/07

Решение на Съвета от 28 януари 2013 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

13

 

Европейска комисия

2013/C 030/08

Обменен курс на еврото

14

2013/C 030/09

Решение за изпълнение на Комисията от 30 януари 2013 година относно закупуването и съхранението на антигени на вируса на болестта шап

15


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска инвестиционна банка

2013/C 030/10

Подпомагане на научните изследвания в университетите: резултати от работата на Комитета по подбор във връзка с EIBURS 2012 г.

17


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top