Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:380E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 380, 11 декември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.CE2012.380.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 380E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
11 декември 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2011—2012
Заседания от 7 до 9 юни 2011 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 240 E, 18.8.2011 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Вторник, 7 юни 2011 г.

2012/C 380E/01

Приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системиРезолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи — политика на ЕС в краткосрочен и средносрочен план (2010/2208(INI))

1

2012/C 380E/02

Международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от ЛисабонРезолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон (2010/2207(INI))

5

 

Сряда, 8 юни 2011 г.

2012/C 380E/03

Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейностиРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно междинния преглед на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2011/2043(INI))

9

2012/C 380E/04

Търговски отношения между ЕС и КанадаРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно търговските отношения между ЕС и Канада

20

2012/C 380E/05

Агенции за кредитен рейтингРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно създаване на агенции за кредитен рейтинг: перспективи (2010/2302(INI))

24

2012/C 380E/06

Гарантиране независимостта на оценките за въздействиетоРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно гарантиране независимостта на оценките за въздействието (2010/2016(INI))

31

2012/C 380E/07

Външно измерение на социалната политика, насърчаване на трудовите и социални стандарти и европейска корпоративна социална отговорностРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно външното измерение на социалната политика, насърчаване на осигуряването на трудови и социални стандарти, както и европейската корпоративна социална отговорност (2010/2205(INI))

39

2012/C 380E/08

Финансов инструмент за сътрудничество за развитиеРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие: усвоени уроци и перспективи за бъдещето (2009/2149(INI))

51

2012/C 380E/09

Напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятияРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (2011/2013(INI))

59

2012/C 380E/10

Европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“ (2010/2234(INI))

67

2012/C 380E/11

Отвъд БВП - Измерване на напредъка в свят на промениРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно „Отвъд БВП - Измерване на напредъка в свят на промени“ (2010/2088(INI))

81

2012/C 380E/12

Европейски програми за спътникова навигацияРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно междинния преглед на европейските програми за спътникова навигация: оценка на прилагането, бъдещи предизвикателства и финансови перспективи (2009/2226(INI))

84

2012/C 380E/13

Нова многогодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща ЕвропаРезолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“ (2010/2211(INI))

89

 

Четвъртък, 9 юни 2011 г.

2012/C 380E/14

Судан и Южен СуданРезолюция на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно Судан и Южен Судан: положението след референдума през 2011 г.

120

2012/C 380E/15

Среща на върха ЕС - РусияРезолюция на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия

123

2012/C 380E/16

Заблуждаващи практики на издателства на фирмени указателиРезолюция на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели (Петиции 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 и други)

128

2012/C 380E/17

МадагаскарРезолюция на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно положението в Мадагаскар

129

2012/C 380E/18

Гуантанамо: предстоящо решение за смъртно наказаниеРезолюция на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно Гуантанамо: предстоящо решение за смъртно наказание

132

2012/C 380E/19

Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителствоРезолюция на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство

135

2012/C 380E/20

Борба с корупцията в европейския спортДекларация на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно борбата с корупцията в европейския спорт

138

2012/C 380E/21

Работата на Комисията за безследно изчезналите лица в КипърДекларация на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно работата на Комисията за безследно изчезналите лица в Кипър

138

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски парламент

 

Сряда, 8 юни 2011 г.

2012/C 380E/22

Шестдесет и шеста сесия на Общото събрание на ООНПрепоръка на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. до Съвета относно шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН (2011/2030(INI))

140


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 7 юни 2011 г.

2012/C 380E/23

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ágnes HankissРешение на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно искане за снемане на имунитета на Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

152


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 7 юни 2011 г.

2012/C 380E/24

Назначаване на член на Сметната палата (H.G. Wessberg - SV)Решение на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно назначаването на H.G. Wessberg за член на Сметната палата (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))

154

2012/C 380E/25

Доказателства за произход на някои текстилни продукти ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

155

P7_TC1-COD(2010)0272
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 юни 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

155

2012/C 380E/26

Участие на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. до Съвета относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

156

2012/C 380E/27

Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

156

P7_TC2-COD(2008)0147
Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 7 юни 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/…/ЕC на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

157

ПРИЛОЖЕНИЕ

157

2012/C 380E/28

Европейски икономически сметки за околната среда ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

158

P7_TC1-COD(2010)0073
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 юни 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда

159

 

Сряда, 8 юни 2011 г.

2012/C 380E/29

Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))

160


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐.

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top