Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:235:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 235, 4 август 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.235.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 235

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
4 август 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 235/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 227, 28.7.2012 г.

1

 

Общ съд

2012/C 235/02

Определяне на съдията, който ще замества председателя в качеството на съдия по обезпечителното производство

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2012/C 235/03

Дело C-81/11 P: Определение на Съда (пети състав) от 8 март 2012 г. — Longevity Health Products, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Заявка за регистрация на словната марка на Общността „RESVEROL“ — Възражение на притежателя на по-ранната международна словна марка „LESTEROL“ — Преценка на вероятността от объркване — Право на защита)

3

2012/C 235/04

Дело C-87/11: Определение на Съда (шести състав) от 21 март 2012 г. — Fidelio KG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Член 119 от Процедурния правилник — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква в) — Словната марка „Hallux“ — Отказ да се регистрира марката — Абсолютно основание)

3

2012/C 235/05

Дело C-220/11: Определение на Съда (шести състав) от 1 март 2012 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Star Coaches s.r.o./Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Директива за ДДС — Специален режим на облагане на туристическите агенти — Доставяне на туристическите агенти единствено на услуга за автобусен превоз)

4

2012/C 235/06

Дело C-348/11: Определение на Съда (осми състав) от 23 март 2012 г. (преюдициално запитване от Tribunal d'instance de Paris — Франция) — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) (Член 92, параграф 1 и член 103, параграф 1 от Процедурния правилник — Явна недопустимост — Член 104, параграф 3, втора алинея от Процедурния правилник — Отговор, който не оставя място за разумно съмнение — Преюдициално запитване — Преценка на валидността — Обща търговска политика — Дъмпинг — Внос на телевизори, произведени в Тайланд — Валидност на разследването на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) — Валидност на Регламент (ЕО) № 710/95 и на Регламент (ЕО) № 2584/98)

4

2012/C 235/07

Дело C-354/11 Р: Определение на Съда (седми състав) от 22 март 2012 г. — Maurice Emram/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Guccio Gucci SpA (Обжалване — Член 119 от Процедурния правилник — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Заявка за регистрация на фигуративната марка „G“ — Марки)

5

2012/C 235/08

Определение на Съда (шести състав) от 9 март 2012 г. — Atlas Transport GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Atlas Air Inc. (ДелоC-406/11) (Обжалване — Член 119 от Процедурния правилник — Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Допустимост пред апелативния състав — Непредставяне на становище с основанията за обжалване — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 59 — Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 49, параграф 1 — Спиране на административното производство — Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 20, параграф 7, буква в) — Явно недопустима и явно неоснователна жалба)

5

2012/C 235/09

Дело C-185/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Torre Annunziata (Италия) на 23 април 2012 г. — Lorenzo Ciampaglia/Sangita Masawan

6

2012/C 235/10

Дело C-216/12: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Люксембург) на 8 май 2012 г. — Caisse nationale des prestations familiales/Hliddal, Fjola

6

2012/C 235/11

Дело C-217/12: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Люксембург) на 8 май 2012 г. — Caisse nationale des prestations familiales/Bornand, Pierre-Louis

6

2012/C 235/12

Дело C-236/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Argeș (Румъния) на 4 май 2012 г. — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei

6

2012/C 235/13

Дело C-244/12: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshofs (Австрия) на 21 май 2012 г. — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat

7

2012/C 235/14

Дело C-247/12: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 21 май 2012 година — Мелиха Вели Мустафа/Директор на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към Националния осигурителен институт

7

2012/C 235/15

Дело C-269/12 P: Жалба, подадена на 1 юни 2012 г. от Guillermo Cañas срещу Определение на Общия съд (трети състав) от 26 март 2012 г. по дело T-508/09, Cañas/Комисия

8

2012/C 235/16

Дело C-272/12 P: Жалба, подадена на 1 юни 2012 г. от Европейската комисия срещу Решение, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 21 март 2012 г. по съединени дела T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV и T-69/06 RENV, Ирландия и др./Комисия

9

2012/C 235/17

Дело C-273/12: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 4 юни 2012 г. — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL

9

2012/C 235/18

Дело C-277/12: Преюдициално запитване, отправено от Augstākās tiesas Senāts (Латвия) на 1 юни 2012 г. — Vitālijs Drozdovs/AAS „Baltikums“

10

2012/C 235/19

Дело C-280/12 P: Жалба, подадена на 6 юни 2012 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 21 март 2012 г. по съединени дела T-439/10 и T-440/10, Fulmen/Съвет

10

2012/C 235/20

Дело C-281/12: Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato (Италия) на 6 юни 2012 г. — Trento Sviluppo Srl и Centrale Adriatica Soc. coop./AGCOM

11

2012/C 235/21

Дело C-285/12: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 7 юни 2012 г. — Aboubacar Diakite/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

11

2012/C 235/22

Дело C-542/10: Определение на председателя на Съда (пети състав) от 7 март 2012 г. — Европейска комисия/Република Полша

11

2012/C 235/23

Дело C-572/10: Определение на председателя на Съда (четвърти състав) от 28 март 2012 г. — (преюдициално запитване от Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion — Франция) — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

12

2012/C 235/24

Съединени дела C-104/11 P и C-105/11 P: Определение на председателя на Съда от 20 март 2012 г. — Stichting Nederlandse Publieke Omroep, по-рано известно като Nederlandse Omroep Stichting (NOS), Кралство Нидерландия/Европейска комисия

12

2012/C 235/25

Дело C-178/11: Определение на председателя на Съда от 19 април 2012 г. — Европейска комисия/Република Малта

12

2012/C 235/26

Дело C-323/11: Определение на председателя на Съда от 29 март 2012 г. — Европейска комисия/Кралство Дания

12

2012/C 235/27

Дело C-490/11: Определение на председателя на Съда от 19 април 2012 г. (преюдициално запитване, отправено от Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Унгария) — IBIS Srl/PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt

12

2012/C 235/28

Дело C-516/11 Р: Определение на председателя на Съда от 24 април 2012 г. — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/Европейска комисия

12

2012/C 235/29

Дело C-519/11: Определение на председателя на Съда от 24 април 2012 г. — ThyssenKrupp Liften BV/Европейска комисия

12

2012/C 235/30

Дело C-2/12: Определение на председателя на Съда от 19 април 2012 г. (преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Trianon Productie BV/Revillon Chocolatier SAS

12

 

Общ съд

2012/C 235/31

Дело T-344/09: Решение на Общия съд от 27 юни 2012 г. — Hearst Communications/СХВП — Vida Estética (COSMOBELLEZA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността COSMOBELLEZA — По-ранни национални и международни словни и фигуративни марки COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION и THE COSMOPOLITAN SHOW — Нерегистрирани марки и търговски названия COSMO и COSMOPOLITAN — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на сходство между марките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

13

2012/C 235/32

Дело T-372/10: Решение на Общия съд от 27 юни 2012 г. — Bolloré/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на самокопираща хартия — Определяне на цените — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Решение, прието след отмяна на първоначалното решение — Вменяване на отговорност за нарушение на дружество майка в качеството му на пряк извършител — Законоустановеност на нарушенията и на наказанията — Правна сигурност — Индивидуализация на наказанието — Справедлив процес — Равно третиране — Разумен срок — Право на защита — Глоби — Погасителна давност — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество)

13

2012/C 235/33

Дело T-672/11: Иск, предявен на 23 декември 2011 г. — H-Holding/Парламент

13

2012/C 235/34

Дело T-249/12: Жалба, подадена на 5 юни 2012 г. — Vestel Iberia/Комисия

14

2012/C 235/35

Дело T-264/12: Жалба, подадена на 7 юни 2012 г. — UTi Worldwide и др./Комисия

14

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2012/C 235/36

Дело F-62/12: Жалба, подадена на 15 юни 2012 г. — ZZ/ЕААБ

17


BG

 

Top