Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:184:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 184, 23 юни 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.184.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 184

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
23 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 184/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 174, 16.6.2012 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2012/C 184/02

Дело C-80/12: Преюдициално запитване, отправено от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство) на 15 февруари 2012 г. — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, AS Watson card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

2

2012/C 184/03

Дело C-126/12: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 8 март 2012 г. — Brück Edgar/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

2

2012/C 184/04

Дело C-144/12: Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия) на 23 март 2012 г. — Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo

3

2012/C 184/05

Дело C-155/12: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша) на 30 март 2012 г. — Minister Finansów/RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.

3

2012/C 184/06

Дело C-157/12: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 30 март 2012 г. — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH/SC Laminorul SA

4

2012/C 184/07

Дело C-173/12 P: Жалба, подадена на 11 април 2012 г. от Verenigde Douaneagenten BV срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 10 февруари 2012 г. по дело T-32/11, Verenigde Douaneagenten/Комисия

4

2012/C 184/08

Дело C-176/12: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 16 април 2012 г. — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)

5

2012/C 184/09

Дело C-179/12 P: Жалба, подадена на 16 април 2012 г. от The Dow Chemical Company срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 2 февруари 2012 г. по дело T-77/08, The Dow Chemical Company/Европейска комисия

5

2012/C 184/10

Дело C-192/12: Преюдициално запитване, отправено от Korkein oikeus (Финландия) на 24 април 2012 г. — Melvin West/Virallinen syyttäjä

6

2012/C 184/11

Дело C-196/12: Иск, предявен на 26 април 2012 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

6

2012/C 184/12

Дело C-203/12: Преюдициално запитване, отправено от Högsta domstolen (Швеция) на 30 април 2012 г. — Billerud Karlsborg Aktiebolag, Billerud Skärblacka Aktiebolag/Naturvårdsverket

7

2012/C 184/13

Дело C-215/12 P: Жалба, подадена на 9 май 2012 г. от Grazer Wechselseitige Versicherung AG срещу Решение на Общия съд (шести състав) на 28 февруари 2012 г. по дело Grazer Wechselseitige Versicherung AG/Европейска комисия (T-282/08)

7

 

Общ съд

2012/C 184/14

Дело T-529/09: Решение на Общия съд от 4 май 2012 г. — In ‘t Veld/Съвет (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Становище на правната служба на Съвета относно препоръка на Комисията за разрешаване започването на преговори за международно споразумение — Частичен отказ за достъп — Изключение, отнасящо се до защитата на обществения интерес в областта на международните отношения — Изключение, отнасящо се до защитата на правните становища — Конкретно и предвидимо засягане на разглеждания интерес — По-висш обществен интерес)

9

2012/C 184/15

Дело T-158/10: Решение на Общия съд от 8 май 2012 г. — Dow Chemical/Съвет („Дъмпинг — Внос на етаноламини с произход от САЩ — Окончателно антидъмпингово мито — Изтичане на срока на действие на антидъмпингови мерки — Преразглеждане — Вероятност от продължаване или повторна поява на дъмпинга — Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009“)

9

2012/C 184/16

Дело T-244/10: Решение на Общия съд от 8 май 2012 г. — Tsakiris-Mallas/СХВП — Seven (7 Seven Fashion Shoes) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „7 Seven Fashion Shoes“ — По-ранни национални фигуративни марки „Seven“ и „7seven“ — Частичен отказ на регистрация — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2012/C 184/17

Дело T-331/10: Решение на Общия съд от 8 май 2012 г. — Yoshida Metal Industry/СХВП — Pi-Design и др. (изображение на триъгълна повърхност с черни окръжности) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността, изобразяваща повърхност с черни окръжности — Форма на стоката, която е необходима за постигането на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2012/C 184/18

Дело T-348/10: Решение на Общия съд от 8 май 2012 г. — Panzeri/СХВП — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Royal Veste e premia lo sport“ — По-ранни словни международна марка и марка на Общността „veste lo sport“ — Нерегистрирана по-ранна фигуративна марка „panzeri veste lo sport“ — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

11

2012/C 184/19

Дело T-416/10: Решение на Общия съд от 8 май 2012 г. — Yoshida Metal Industry/СХВП — Pi-Design и др. (Повърхност, покрита с черни окръжности) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността, представляваща бяла повърхност с черни точки — Форма на стоката, необходима за получаването на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

11

2012/C 184/20

Дело T-101/11: Решение на Общия съд от 8 май 2012 г. — Mizuno/СХВП — Golfino (G) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „G+“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

12

2012/C 184/21

Дело T-325/11: Решение на Общия съд от 10 май 2012 г. — Amador López/СХВП (AUTOCOACHING) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „AUTOCOACHING“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

12

2012/C 184/22

Дело T-52/07: Определение на Общия съд от 25 април 2012 г. — Movimondo Onlus/Комисия (Сътрудничество за развитие — ECHO — EuropeAid — Изключване на договорите и субсидиите, финансирани от бюджета на Общността и от FED — Ликвидация на хуманитарната организация и прекратяване на дейността ѝ — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

12

2012/C 184/23

Дело T-344/10: Определение на Общия съд от 4 май 2012 г. — UPS Europe и United Parcel Service Deutschland/Комисия (Държавни помощи — Липса на решение за прекратяване на производството по член 88, параграф 2 ЕО — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Процесуална легитимация — Допустимост)

13

2012/C 184/24

Дело T-134/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 8 май 2012 г. — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Комисия (Обезпечително производство — Финансова помощ — Изследвания и развитие — Възстановяване на авансово заплатените суми — Молба за спиране на изпълнението — Неспазване на изискванията за форма — Недопустимост)

13

2012/C 184/25

Дело T-150/12: Жалба, подадена на 2 април 2012 г. — Република Гърция/Комисия

13

2012/C 184/26

Дело T-153/12: Жалба, подадена на 5 април 2012 г. — Microsoft/СХВП — Sky IP (SKYDRIVE)

14

2012/C 184/27

Дело T-157/12: Жалба, подадена на 5 април 2012 г. — IFP Énergies nouvelles/Комисия

15

2012/C 184/28

Дело T-158/12: Жалба, подадена на 5 април 2012 г. — European Dynamics Belgium и др./Европейска агенция по лекарствата

15

2012/C 184/29

Дело T-160/12: Жалба, подадена на 10 април 2012 г. — Adler Modemärkte/СХВП — Blufin (MARINE BLEU)

16

2012/C 184/30

Дело T-165/12: Жалба, подадена на 11 април 2012 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Комисия

17

2012/C 184/31

Дело T-167/12 P: Жалба, подадена на 4 април 2012 г. срещу решението, постановено на 8 февруари 2012 г. от Съда на публичната служба по дело F-23/11, AY/Съвет

17

2012/C 184/32

Дело T-171/12: Жалба, подадена на 12 април 2012 г. — Peri/СХВП (форма на затегателна брава)

18

2012/C 184/33

Дело T-174/12: Жалба, подадена на 17 април 2012 г. — Syrian Lebanese Commercial Bank/Съвет

18

2012/C 184/34

Дело T-179/12: Жалба, подадена на 20 април 2012 г. — Wirtgen/СХВП (форма на дръжка на длето)

19

2012/C 184/35

Дело T-513/08 P: Определение на Общия съд от 27 април 2012 г. — Комисия/Smadja

19

2012/C 184/36

Дело T-183/09: Определение на Общия съд от 27 април 2012 г. — Spa Monopole/СХВП — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

19

2012/C 184/37

Дело T-163/10: Определение на Общия съд от 20 април 2012 г. — Entegris/СХВП — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

19

2012/C 184/38

Дело T-318/10: Определение на Общия съд от 3 май 2012 г. — Consorzio del vino nobile di Montepulciano и др./Комисия

19

2012/C 184/39

Дело T-475/10: Определение на Общия съд от 10 май 2012 г. — Португалия/Комисия

20

2012/C 184/40

Дело T-339/11: Определение на Общия съд от 2 май 2012 г. — Испания/Комисия

20

2012/C 184/41

Дело T-526/11: Определение на Общия съд от 30 април 2012 г. — Igcar Chemicals/ECHA

20

2012/C 184/42

Дело T-561/11: Определение на Общия съд от 3 май 2012 г. — Nycomed/СХВП — Bayer Consumer Care (ALEVIAN DUO)

20

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2012/C 184/43

Дело F-50/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 18 април 2012 г. — Buxton/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Предоставяне на точки за заслуги — Атестационен доклад — Работа при непълно работно време — Равно третиране)

21

2012/C 184/44

Дело F-108/11: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 април 2012 г. — Oprea/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Недопускане до участие в конкурса — Досъдебна процедура — Нередовност на процедурата — Явна недопустимост)

21

2012/C 184/45

Дело F-2/12: Жалба, подадена на 9 януари 2012 г. — ZZ/Комисия и Европейска агенция по лекарствата

21

2012/C 184/46

Дело F-6/12: Жалба, подадена на 11 януари 2012 г. — ZZ/Европейска комисия

22

2012/C 184/47

Дело F-26/12: Жалба, подадена на 23 февруари 2012 г. — ZZ/ЕЦБ

22

2012/C 184/48

Дело F-27/12: Жалба, подадена на 24 февруари 2012 г. — ZZ/Комисия

22

2012/C 184/49

Дело F-33/12: Жалба, подадена на 9 март 2012 г. — ZZ/ERCEA

23

2012/C 184/50

Дело F-34/12: Жалба, подадена на 13 март 2012 г. — ZZ/Комисия

23

2012/C 184/51

Дело F-36/12: Жалба, подадена на 15 март 2012 г. — ZZ/ЕИБ

23

2012/C 184/52

Дело F-37/12: Жалба, подадена на 16 март 2012 г. — ZZ/ЕИБ

24

2012/C 184/53

Дело F-40/12: Жалба, подадена на 20 март 2012 г. — ZZ/AESA

24

2012/C 184/54

Дело F-42/12: Жалба, подадена на 26 март 2012 г. — ZZ/Комисия

25

2012/C 184/55

Дело F-44/12: Жалба, подадена на 2 април 2012 г. — ZZ и ZZ/Комисия

25

2012/C 184/56

Дело F-46/12: Жалба, подадена на 23 април 2012 г. — ZZ/Комисия

25

2012/C 184/57

Дело F-15/12: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 април 2012 г. — Collado/Комисия

25


BG

 

Top