Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:177:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 177, 20 юни 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.177.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 177

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
20 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 177/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложенията на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара и за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 177/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

12

2012/C 177/03

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

17


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 177/04

Обменен курс на еврото

21

2012/C 177/05

Решение за изпълнение на Комисията от 15 юни 2012 година за приемане на решения за внос в Съюза на някои химикали в съответствие с Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета

22


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2012/C 177/06

Покана за представяне на предложения IX-2013/01 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище“

32

2012/C 177/07

Покана за представяне на предложения IX-2013/02 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище“

37

 

Съвет

2012/C 177/08

Открита покана — Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)

42

 

Европейска комисия

2012/C 177/09

Покана за представяне на предложения за дейности за преминаване към други видове транспорт, катализиране, морски магистрали, избягване на движението и съвместно обучение в рамките на втората програма „Марко Поло“(Регламент (ЕО) № 1692/2006 на Европейския парламент и Съвета — ОВ L 328, 24.11.2006 г. стр. 1)

44


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top