EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:161:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 161, 7 юни 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.161.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 161

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
7 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2012/C 161/01

Препоръка на Европейската централна банка от 1 юни 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije (ЕЦБ/2012/9)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 161/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6447 — IAG/BMI) (1)

2


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2012/C 161/03

Становище на Европейската централна банка от 22 март 2012 година относно: i) предложение за директива относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; ii) предложение за регламент относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента (EMIR) за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции; iii) предложение за директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара; и iv) предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (CON/2012/21)

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 161/04

Обменен курс на еврото

23

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 161/05

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

24

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Секретариат на ЕАСТ

2012/C 161/06

Обявление на Секретариата на ЕАСТ

25


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 161/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6535 — GLORY/Talaris Topco) (1)

26

2012/C 161/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6593 — Audi/Ducati Motor Holding) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

27

2012/C 161/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6552 — Metso Power Oy/MW Power Oy) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

28


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top