EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:155:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 155, 1 юни 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.155.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 155

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
1 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2012/C 155/01

Известие на вниманието на лицата, по отношение на които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/285/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 458/2012 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау

1

 

Европейска комисия

2012/C 155/02

Обменен курс на еврото

2

2012/C 155/03

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 27 държави-членки, приложими от 1 юни 2012 г.(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1)

3

2012/C 155/04

Съобщение съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 885/2006 относно назначаването на заместник-член на помирителния орган, създаден в рамките на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР

4

2012/C 155/05

Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за произход в рамките на Регламент (ЕО) № 891/2009

4

 

Сметна палата

2012/C 155/06

Специален доклад № 8/2012 „Насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства“

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 155/07

Съобщение на датското правителство относно покана за подаване на заявления за лицензи за проучване и добиване на въглеводороди в района на Северно море (1)

6

2012/C 155/08

Реорганизационни мерки — Решение за одобряване на прехвърлянето на застрахователния портфейл от Omniasig Vienna Insurance Group SA като прехвърлител на BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA като приобретател и на сливането чрез придобиване, извършено между BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA като придобиващо дружество и Omniasig Vienna Insurance Group SA като придобивано дружество (Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

8


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 155/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

9

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2012/C 155/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

11


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top