EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:141:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 141, 17 май 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.141.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 141

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
17 май 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 141/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2012/C 141/02

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (2)

5


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2012/C 141/03

Становище на Европейската централна банка от 7 март 2012 година относно засиленото икономическо управление на еврозоната (CON/2012/18)

7


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2012/C 141/04

Проект за коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2012 година — Позиция на Съвета

25

 

Европейска комисия

2012/C 141/05

Обменен курс на еврото

26


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2012/C 141/06

Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

27

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 141/07

Държавна помощ — Германия — Държавна помощ SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) — Продажба и отдаване под наем на жилищни блокове в Нойбранденбург — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1)

28


 

Поправки

2012/C 141/08

Поправка на МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/7/12 — Подкрепа за международното разпространение на европейски филми — „Автоматичната“ схема 2012 (ОВ С 60, 29.2.2012 г.)

38


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

 

(2)   текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

BG

 

Top