EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:093:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 93, 30 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.093.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 93

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
30 март 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2012/C 093/01

Препоръка на Европейската централна банка от 23 март 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France (ЕЦБ/2012/5)

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2012/C 093/02

Становище на Европейската централна банка от 10 февруари 2012 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията (CON/2012/10)

2


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 093/03

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

13

2012/C 093/04

Откриване на процедура (Дело COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music) (1)

15

2012/C 093/05

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (2)

16


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 093/06

Обменен курс на еврото

18

2012/C 093/07

Декларация на Комисията

19

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 093/08

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

20


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2012/C 093/09

Покана за представяне на предложения — Показатели за навременно и често определяне на състоянието на световната и регионална търговия

21

2012/C 093/10

Подготвително действие „Филморазпространението в ерата на цифровите технологии“ — Покана за представяне на предложения за 2012 г.

30

2012/C 093/11

Покана за представяне на кандидатури за избор на членове на Надзорния съвет на Европейската консултативна група по финансовата отчетност с опит в политиката в публичната сфера

32

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 093/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6508 — GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

34

2012/C 093/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

35


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

 

(2)   текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

BG

 

Top