Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:080:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 80, 17 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.080.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 80

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
17 март 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2012/C 080/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 73, 10.3.2012 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2012/C 080/02

Дело C-545/09: Решение на Съда (първи състав) от 2 февруари 2012 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Конвенция за определяне на статута на Европейските училища — Тълкуване и прилагане на член 12, точка 4, буква а) и член 25, точка 1 — Право на командированите учители да имат достъп до същото кариерно развитие и същото увеличение на заплатите като техните национални колеги — Изключване на някои учители, командировани от Обединеното кралство в Европейските училища, от достъп до по-изгодни скали за заплащане и до други допълнителни плащания, предоставяни на националните им колеги — Несъвместимост с член 12, точка 4, буква а) и член 25, точка 1)

2

2012/C 080/03

Дело C-210/10: Решение на Съда (първи състав) от 9 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Унгария) — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (Автомобилен транспорт — Нарушения на правилата относно използването на тахограф — Задължение за държавите членки да предвидят пропорционални санкции — Глоба с фиксиран размер — Пропорционалност на санкцията)

2

2012/C 080/04

Дело C-249/10 P: Решение на Съда (трети състав) от 2 февруари 2012 г. — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (Обжалване — Дъмпинг — Регламент (ЕО) № 1472/2006 — Внос на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китай и Виетнам — Регламент (ЕО) № 384/96 — Член 2, параграф 7, член 9, параграф 5 и член 17, параграф 3 — Статут на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика — Индивидуално третиране — Изготвяне на извадка)

3

2012/C 080/05

Дело C-277/10: Решение на Съда (трети състав) от 9 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Handelsgericht Wien — Австрия) — Martin Luksan/Petrus van der Let (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата Интелектуална собственост — Авторско право и сродни права — Директиви 93/83/ЕИО, 2001/29/ЕО, 2006/115/ЕО и 2006/116/ЕО — Разпределяне чрез договор на правата за използване на кинематографично произведение между главния режисьор и продуцента на произведението — Национално законодателство, предоставящо тези права по силата на закон и единствено на продуцента на филм — Възможност за отклоняване от това правило чрез договор между страните — Последващи права на възнаграждение)

4

2012/C 080/06

Дело C-553/11: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 2 ноември 2011 г. — Bernhard Rintisch/Klaus Eder

5

2012/C 080/07

Дело C-601/11 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2011 г. от Френската република срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 9 септември 2011 г. по дело T-257/07, Франция/Комисия

5

2012/C 080/08

Дело C-609/11: Жалба, подадена на 29 ноември 2011 г. от Centrotherm Systemtechnik GmbH срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 15 септември 2011 г. по дело T-427/09 — centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

6

2012/C 080/09

Дело C-610/11: Жалба, подадена на 29 ноември 2011 г. от Centrotherm Systemtechnik GmbH срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 15 септември 2011 г. по дело T-434/09 — Centrotherm Systemtechnik GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

7

2012/C 080/10

Дело C-614/11: Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия) на 30 ноември 2011 г. — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso

8

2012/C 080/11

Дело C-628/11: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Braunschweig (Германия) на 7 декември 2011 г. — Дело във връзка с административна имуществена санкция, наложена на International Jet Management GmbH

9

2012/C 080/12

Дело C-642/11: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 15 декември 2011 година — „Строй транс“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

9

2012/C 080/13

Дело C-643/11: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 15 декември 2011 година — „ЛВК-56“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

10

2012/C 080/14

Дело C-645/11: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 16 декември 2011 г. — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir и др.

11

2012/C 080/15

Дело C-664/11: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado Mercantil de Barcelona (Испания) на 30 декември 2011 г. — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.

11

2012/C 080/16

Дело C-665/11: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado Mercantil de Barcelona (Испания) на 30 декември 2011 г. — Alfonso Carlos Amselem Almor/NCG Banco, S.A.

12

2012/C 080/17

Дело C-4/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Италия) на 2 януари 2012 г. — Danilo Tola/Ministero della Difesa

12

2012/C 080/18

Дело C-23/12: Преюдициално запитване, отправено от Augstākās tiesas Senāts (Република Латвия) на 17 януари 2012 г. — Mohamad Zakaria

12

2012/C 080/19

Дело C-48/12: Иск, предявен на 31 януари 2012 г. — Европейска комисия/Република Полша

13

2012/C 080/20

Дело C-50/12 P: Жалба, подадена на 1 февруари 2012 г. от Kendrion NV срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 ноември 2011 г. по дело T-54/06, Kendrion/Комисия

14

 

Общ съд

2012/C 080/21

Дело T-76/08: Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — EI du Pont de Nemours и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на хлоропренов каучук — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението ЕИП — Определяне на цените — Разпределяне на пазара — Отговорност за неправомерното поведение — Съвместно предприятие — Насоки за определяне на размера на глобите — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество)

15

2012/C 080/22

Дело T-77/08: Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — Dow Chemical/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на хлоропреновия каучук — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението ЕИП — Определяне на цените — Разпределяне на пазара — Отговорност за неправомерното поведение — Съвместно предприятие — Насоки за определяне на размера на глобите — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество)

15

2012/C 080/23

Дело T-83/08: Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — Denki Kagaku Kogyo и Denka Chemicals/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на хлоропреновия каучук — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението ЕИП — Определяне на цените — Разпределяне на пазара — Доказване на участието в картела — Доказване на дистанцирането от картела — Продължителност на нарушението — Право на защита — Достъп до преписката — Насоки за определяне на размера на глобите — Забрана за прилагане с обратна сила — Оправдани правни очаквания — Принцип на пропорционалност — Смекчаващи обстоятелства)

16

2012/C 080/24

Дело T-321/09: Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — skytron energy/СХВП (arraybox) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „arraybox“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

16

2012/C 080/25

Дело T-469/09: Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — Гърция/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, които се изключват от общностно финансиране — Сектори на преработка на домати и на складиране на ориз — Ключови проверки — Интегрирана административна система и система за контрол за определени схеми за подпомагане на Общността — Принцип на пропорционалност)

16

2012/C 080/26

Дело T-305/10: Решение на Общия съд от 7 февруари 2012 г. — Hartmann-Lamboy/СХВП — Diptyque (DYNIQUE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „DYNIQUE“ — По-ранна словна марка на Общността „DIPTYQUE“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

17

2012/C 080/27

Дело T-387/10: Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — Goutier/СХВП — Euro Data (ARANTAX) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на марка на Общността „ARANTAX“ — По-ранна национална словна марка „ANTAX“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1,буква б)от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009)

17

2012/C 080/28

Дело T-424/10: Решение на Общия съд от 7 февруари 2012 г. — Dosenbach-Ochsner/СХВП — Sisma (Изображение на правоъгълник със слонове) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността, изобразяваща правоъгълник със слонове — По-ранни международна и национална фигуративни марки, изобразяващи слон, и по-ранна национална словна марка „elefanten“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Отличителен характер на по-ранните марки)

17

2012/C 080/29

Дело T-596/10: Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — Almunia Textil/СХВП — FIBA-Europe (EuroBasket) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „EuroBasket“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „Basket“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1,буква б)от Регламент (ЕО) № 207/2009)

18

2012/C 080/30

Дело T-64/11: Решение на Общия съд от 7 февруари 2012 г. — Run2Day Franchise/СХВП — Runners Point (Run2) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Run2“ — По-ранни словна и фигуративна марки на Общността „RUN2DAY“ — По-ранна фигуративна марка на Бенелюкс „RUN2DATE“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

18

2012/C 080/31

Дело T-315/10: Определение на Общия съд от 20 януари 2012 г. — Groupe Partouche/Комисия (Жалба за отмяна — Концентрации — Решение за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар — Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Общия съд — Недопустимост)

18

2012/C 080/32

Дело T-607/11 R: Определение на председателя на Общия съд от 23 януари 2012 г. — Henkel и Henkel France/Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Решение на Комисията, с което се отказва предаването на документи на национален орган по конкуренция — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на правен интерес — Неспазване на изискванията за форма — Липса на временен характер на исканите мерки — Недопустимост)

19

2012/C 080/33

Дело T-637/11 R: Определение на председателя на Общия съд от 25 януари 2012 г. — Euris Consult/Парламент (Обезпечително производство — Обществена поръчка за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Преводачески услуги на малтийски език — Отхвърляне на офертата на оферент — Ред за съобщаване — Молба за спиране на изпълнението — Загуба на възможност — Липса на значителна и непоправима вреда — Липса на неотложност)

19

2012/C 080/34

Дело T-674/11: Жалба, подадена на 30 декември 2011 г. — TV2/Danmark/Комисия

19

2012/C 080/35

Дело T-1/12: Жалба, подадена на 2 януари 2012 г. — Франция/Комисия

20

2012/C 080/36

Дело T-18/12: Жалба, подадена на 9 януари 2012 г. — Interbev/Комисия

21

2012/C 080/37

Дело T-22/12: Жалба, подадена на 16 януари 2012 г. — Fomanu/СХВП (Qualität hat Zukunft)

22

2012/C 080/38

Дело T-26/12: Жалба, подадена на 20 януари 2012 г. — PT Musim Mas/Съвет

22

2012/C 080/39

Дело T-29/12: Жалба, подадена на 17 януари 2012 г. — Bauer/СХВП- BenQ Materials (Daxon)

23

2012/C 080/40

Дело T-33/12: Жалба, подадена на 23 януари 2012 г. — Piotrowski/СХВП (MEDIGYM)

24

2012/C 080/41

Дело T-34/12: Жалба, подадена на 25 януари 2012 г. — Herbacin cosmetic/СХВП — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

24

2012/C 080/42

Дело T-36/12: Жалба, подадена на 20 януари 2012 г. — Athens Resort Casino/Комисия

25

2012/C 080/43

Дело T-43/12: Жалба, подадена на 30 януари 2012 г. — Hamcho и Hamcho International/Съвет

25

2012/C 080/44

Дело T-337/09: Определение на Общия съд от 6 февруари 2012 г. — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Комисия

26

2012/C 080/45

Дело T-298/11: Определение на Общия съд от 18 януари 2012 г. — Ghost Brand/СХВП — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

26

2012/C 080/46

Дело T-300/11: Определение на Общия съд от 18 януари 2012 г. — Otto/СХВП — Nalsani (TOTTO)

26

2012/C 080/47

Дело T-362/11: Определение на Общия съд от 18 януари 2012 г. — Stichting Greenpeace Nederland и PAN Europe/Комисия

26

2012/C 080/48

Дело T-397/11: Определение на Общия съд от 26 януари 2012 г. — Symfiliosi/FRA

26


BG

 

Top