Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:072:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 72, 10 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.072.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 72

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
10 март 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски съвет за системен риск

2012/C 072/01

Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 22 декември 2011 година относно деноминираното в щатски долари финансиране на кредитните институции (ЕССР/2011/2)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 072/02

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

22

2012/C 072/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6369 — HBO/Ziggo/HBO Nederland) (2)

24

2012/C 072/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6216 — IHC/DEME/OceanflORE JV) (2)

24


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 072/05

Обменен курс на еврото

25

2012/C 072/06

Решение на Комисията от 9 март 2012 година за назначаване на трима нови членове на Научния, технически и икономически комитет по рибарство

26

2012/C 072/07

Съобщение на Комисията — Насоки за приспадане от квотите в съответствие с член 105, параграфи 1, 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009

27

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 072/08

Списък на органите с правомощие да издават лицензии за износ на паметници на културата, публикуван в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 116/2009

29

2012/C 072/09

Информация от Швеция във връзка с прилагането на Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

43

2012/C 072/10

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22; ОВ C 182, 04.8.2007 г., стр. 18; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 38; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 19; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 8; ОВ C 35, 12.2.2010 г., стр. 7; ОВ C 304, 10.11.2010 г., стр. 5; ОВ C 24, 26.1.2011 г., стр. 6; ОВ C 157, 27.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 16; ОВ C 11, 13.1.2012 г., стр. 13)

44


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 072/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6521 — Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta) (2)

45


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

 

(2)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top