Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:068:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 68, 6 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.068.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 68

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
6 март 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

477-а пленарна сесия, проведена на 18 и 19 януари 2012 г.

2012/C 068/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Професионалното образование и обучение след завършено средно образование като привлекателна алтернатива на висшето образование“ (становище по собствена инициатива)

1

2012/C 068/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Заетост на младите хора, професионални квалификации и мобилност“ (становище по собствена инициатива)

11

2012/C 068/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Участие на гражданското общество в изграждането на бъдеща европейска енергийна общност“ (становище по собствена инициатива)

15

2012/C 068/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Миротворческата роля на ЕС в контекста на външните отношения: най-добри практики и перспективи“

21


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

477-а пленарна сесия, проведена на 18 и 19 януари 2012 г.

2012/C 068/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Единен пазар за правата върху интелектуална собственост — Насърчаване на творчеството и новаторството за икономически растеж, работни места за висококвалифициран персонал и първокласни продукти и услуги в Европа“СOM(2011) 287 окончателен

28

2012/C 068/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Стратегическа визия за европейските стандарти: към по-голям и ускорен устойчив растеж на европейската икономика до 2020 г.“COM(2011) 311 окончателен

35

2012/C 068/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници“COM(2011) 452 окончателен — 2011/0202 (COD)

39

2012/C 068/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета — Административно сътрудничество в областта на акцизите“COM(2011) 730 окончателен — 2011/0330 (CNS)

45

2012/C 068/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатацията на този запас“COM(2011) 470 окончателен — 2011/0206 COD

47

2012/C 068/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Шеста програма за действие на Общността за околната среда — окончателна оценка“COM(2011) 531 окончателен

52

2012/C 068/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „ГМО в ЕС“ (допълнение към становище)

56

2012/C 068/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите-членки и трети държави в областта на енергетиката“COM(2011) 540 окончателен — 2011/0238 (COD)

65

2012/C 068/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива“COM(2011) 439 final — 2011/0190 (COD)

70

2012/C 068/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас COM(2011) 760 окончателен — 2011/0345 COD

74


BG

 

Top