EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:012:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 12, 14 януари 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.012.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 12

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
14 януари 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 012/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 012/02

Обменен курс на еврото

5

 

Административна комисия за координация на системите за социална сигурност

2012/C 012/03

Решение № E3 от 19 октомври 2011 година относно преходния период, посочен в член 95 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2)

6

 

Европейска служба за външна дейност

2012/C 012/04

Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 23 март 2011 година за установяване на правила, приложими за националните експерти, командировани към Европейската служба за външна дейност

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 012/05

Информация от Европейската комисия във връзка с обявяването на компетентен орган от Република Гърция съгласно Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Европейска комисия

2012/C 012/06

Публикация на Министерството на транспорта и комуникациите на Норвегия относно намерението му да възложи обществена поръчка за услуги пряко в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70

18


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 012/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) (1)

19

2012/C 012/08

Решение за закриване на официалната процедура по разследване след оттегляне от страна на държавата-членка — Държавна помощ — Полша (членове 107 до 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз) — Известие на Комисията съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС — оттегляне на уведомление — Държавна помощ SA.30340 (11/C) — LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Полша (1)

21


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

 

(2)   текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария

BG

 

Top