Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:349:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 349, 30 ноември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.349.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 349

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
30 ноември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 349/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 349/02

Решение на Съвета от 14 ноември 2011 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

2

 

Европейска комисия

2011/C 349/03

Обменен курс на еврото

3

2011/C 349/04

Решение на Комисията от 28 ноември 2011 година за създаване на Европейска многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ

4

2011/C 349/05

Решение на Комисията от 29 ноември 2011 година за назначаване на членове на експертната група за технически консултации относно схемата за предлагане на плодове в училищата

7

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 349/06

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

9


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2011/C 349/07

Покана за представяне на предложения — EACEA/38/11 — Програма по ICI (Инструмент за индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на образованието — Сътрудничество в областта на висшето образование и обучението между Европейския съюз и Австралия и Европейския съюз и Република Корея — Покана за представяне на предложения за 2011 г. за Съвместни проекти за мобилност (JMP) и Проекти за съвместни академични степени (JDP)

11

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 349/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

15


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top