EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:331:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 331, 12 ноември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.331.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 331

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
12 ноември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2011/C 331/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 319, 29.10.2011 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2011/C 331/02

Дело C-148/09 P: Решение на Съда (първи състав) от 22 септември 2011 г. — Кралство Белгия/Deutsche Post AG, DHL International, Европейска комисия (Обжалване — Жалба за отмяна — Държавни помощи — Член 88, параграф 3 ЕО — Регламент (ЕО) № 659/1999 — Решение на Комисията да не повдига възражения — Понятие за съмнение — Услуги от общ икономически интерес)

2

2011/C 331/03

Дело C-323/09: Решение на Съда (първи състав) от 22 септември 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединеното кралство) — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited (Марки — Реклама в интернет от ключови думи („keyword advertising“) — Избор от рекламодателя на ключова дума, съответстваща на марка с добра репутация на конкурент — Директива 89/104/ЕИО — Член 5, параграф 1, буква a) и параграф 2 — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 9, параграф 1, букви a) и в) — Условие за нарушаване на една от функциите на марката — Увреждане на отличителния характер на марка с добра репутация („размиване“) — Неоснователно извличане на полза от отличителния характер или репутацията на тази марка („получаване наготово“)

2

2011/C 331/04

Дело C-482/09: Решение на Съда (първи състав) от 22 септември 2011 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Обединеното кралство) — Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch, Inc. (Марки — Директива 89/104/ЕИО — Член 9, параграф 1 — Понятие „бездействие“ — Ограничаване в резултат на бездействие — Начален момент на срока, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие — Необходими условия, за да започне да тече срокът, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие — Член 4, параграф 1, буква а) — Регистрация на две идентични марки, обозначаващи идентични стоки — Функции на марката — Добросъвестно паралелно използване)

3

2011/C 331/05

Дело C-90/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 септември 2011 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива за местообитанията — Опазване на естествените местообитания — Дива флора и фауна — Член 4, параграф 4 и член 6, параграфи 1 и 2 — Установяване на приоритети за специалните защитени зони, както и на адекватна защита на тези зони — Липса на гаранции за адекватна правна защита на специалните защитени зони, разположени на Канарския архипелаг)

4

2011/C 331/06

Съединени дела C-244/10 и C-245/10: Решение на Съда (трети състав) от 22 септември 2011 г. (преюдициални запитвания от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/Bundesrepublik Deutschland (Директива 89/552/ЕИО — Телевизионни дейности — Възможност за държава членка да забрани на своя територия дейността на телевизионен оператор, установен в друга държава членка — Мотив, изведен от засягане на разбирателството между народите)

4

2011/C 331/07

Дело C-295/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 септември 2011 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Република Литва) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Директива 2001/42/ЕО — Оценка на последиците на някои планове и програми върху околната среда — Планове, които определят използването на малки площи на местно равнище — Член 3, параграф 3 — Документи относно устройство на територията на местно равнище, в които е посочен само един предмет на стопанска дейност — Оценка по силата на Директива 2001/42/ЕО, изключена от националното право — Право на преценка на държавите членки — Член 3, параграф 5 — Връзка с Директива 85/337/ЕИО — Член 11, параграфи 1 и 2 от Директива 2001/42/ЕО)

5

2011/C 331/08

Дело C-426/10 P: Решение на Съда (втори състав) от 22 септември 2011 г. — Bell & Ross BV/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Klockgrossisten i Norden AB (Обжалване — Подписан оригинал на жалбата, подаден след изтичането на срока — Отстраним порок)

6

2011/C 331/09

Дело C-397/11: Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Bíróság (Унгария) на 27 юли 2011 г. — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

6

2011/C 331/10

Дело C-415/11: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado Mercantil de Barcelona (Испания) на 8 август 2011 г. — Mohamed Aziz/Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

7

2011/C 331/11

Дело C-418/11: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Innsbruck (Österreich) на 10 август 2011 г. — TEXDATA Software GmbH

7

2011/C 331/12

Дело C-425/11: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Baden-Württemberg (Германия) на 16 август 2011 г. — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz

8

2011/C 331/13

Дело C-429/11 P: Жалба, подадена на 18 август 2011 г. от Gosselin Group NV, по-рано Gosselin World Wide Moving NV, срещу Решение на Общия съд (осми състав) от 16 юни 2011 г. по съединени дела T-208/08 и T-209/08 Gosselin Group NV и Stichting Administratiekantoor Portielje/Европейска комисия

8

2011/C 331/14

Дело C-434/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ — Румъния на 22 август 2011 г. — В защита на интересите на своите членове, полицаи от I.P.J. на окръг Alba/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) и Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

9

2011/C 331/15

Дело C-436/11: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 26 август 2011 г. — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer/Iberia Líneas Aéreas de España SA

10

2011/C 331/16

Дело C-437/11: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 26 август 2011 г. — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses SA

10

2011/C 331/17

Дело C-440/11 P: Жалба, подадена на 26 август 2011 г. от Европейската комисия срещу Решение на Общия съд (осми състав) от 16 юни 2011 г. по съединени дела T-208/08 и T-209/08, Gosselin Group NV и Stichting Administratiekantoor Portielje/Европейска комисия

10

2011/C 331/18

Дело C-441/11 P: Жалба, подадена на 26 август 2011 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 16 юни 2011 г. по дело T-210/08, Verhuizingen Coppens NV/Европейска комисия

11

2011/C 331/19

Дело C-454/11: Преюдициално запитване, отправено от Augstākās tiesas Senāts (Република Латвия) на 1 септември 2011 г. — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests

12

2011/C 331/20

Дело C-456/11: Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Bremen (Германия) на 2 септември 2011 г. — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG/Samskip GmbH

12

2011/C 331/21

Дело C-462/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Dâmbovița (Румъния) на 5 септември 2011 г. — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște

12

2011/C 331/22

Дело C-469/11 P: Жалба, подадена на 14 септември 2011 г. от Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 22 юни 2011 г. по дело T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Европейска комисия

13

2011/C 331/23

Дело C-470/11: Преюдициално запитване, отправено от Augstākās tiesas Senāts (Република Латвия) на 14 септември 2011 г. — SIA „Garkalns“/Rīgas dome

13

2011/C 331/24

Дело C-471/11: Преюдициално запитване, отправено от Augstākās tiesas Senāts (Република Латвия) на 14 септември 2011 г. — SIA „Cido Grupa“/Valsts ieņēmumu dienests

13

 

Общ съд

2011/C 331/25

Дело T-30/03 RENV: Решение на Общия съд от 27 септември 2011 г. — 3F/Комисия (Държавни помощи — Данъчни помощи, предоставени от датските органи — Моряци, наети на борда на вписани в датския международен регистър кораби — Решение на Комисията да не се повдигат възражения — Жалба за отмяна — Сериозни затруднения)

15

2011/C 331/26

Дело T-199/04: Решение на Общия съд от 27 септември 2011 г. — Gul Ahmed Textile Mills/Съвет (Дъмпинг — Внос на памучно спално бельо с произход от Пакистан — Вреда — Причинно-следствена връзка)

15

2011/C 331/27

Дело T-352/05: Решение на Общия съд от 28 септември 2011 г. — Гърция/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от общностно финансиране — Специфични мерки за малките острови в Егейско море относно някои селскостопански продукти — Плодове и зеленчуци — Суров тютюн — Овче и козе месо — Неспазване на сроковете за плащане — Пропорционалност — Увеличение на фиксирания процент на корекция при повторно неизпълнение)

16

2011/C 331/28

Дело T-4/06: Решение на Общия съд от 29 септември 2011 г. — Полша/Комисия (Земеделие — Акт за присъединяване от 2003 г. — Регламент (ЕО) № 1260/2001 — Регламент (ЕО) № 1686/2005 — Регламент (ЕО) № 1193/2009 — Пазарна година 2004/2005 — Допълнителен налог — Определяне на два коефициента — Компетентност — Правно основание — Оправомощаваща норма — Задължение за мотивиране — Спазване на съществени процесуални правила)

16

2011/C 331/29

Дело T-442/07: Решение на Общия съд от 29 септември 2011 г. — Ryanair/Комисия (Държавни помощи — Сектор на въздухоплаването — Помощи, предоставени от италианските власти на Alitalia, Air One и Meridiana — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Непроизнасяне от страна на Комисията — Задължение за действие)

16

2011/C 331/30

Дело T-479/08: Решение на Общия съд от 29 септември 2011 г. — adidas/СХВП — Patrick Holding (Изображение на обувка с две ивици) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността, изобразяваща обувка с две странични ивици — По-ранна национална марка, изобразяваща обувка с три странични ивици — Относително основание за отказ — Липса на обосновка за по-ранното право — Липса на превод на съществени елементи, обосноваващи регистрацията на по-ранната марка — Правило 16, параграф 3, правило 17, параграф 2 и правило 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95)

17

2011/C 331/31

Дело T-581/08: Решение на Общия съд от 27 септември 2011 г. — Perusahaan Otomobil Nasional/СХВП — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „PM PROTON MOTOR“ — По-ранни словни и фигуративни национални марки, марки на Бенелюкс и на Общността „PROTON“ — Относителни основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на сходство между стоките и услугите — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

17

2011/C 331/32

Дело T-207/09: Решение на Общия съд от 27 септември 2011 г. — El Jirari Bouzekri/СХВП — Nike International (NC NICKOL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „NC NICKOL“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „NIKE“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на сходство на знаците — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94)

18

2011/C 331/33

Дело T-415/09: Решение на Общия съд от 29 септември 2011 г. — New Yorker SHK Jeans/СХВП — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „FISHBONE“ — По-ранна национална фигуративна марка „FISHBONE BEACHWEAR“ — Относително основание за отказ — Частичен отказ да се регистрира марката — Реално използване на по-ранната марка — Отчитане на допълнителни доказателства — Мотивиране — Доказване на реалното използване — Вероятност от объркване — Член 42, параграфи 2 и 3 и член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правило 22, параграф 2, второ изречение от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Член 75 от Регламент № 207/2009 — Член 15, параграф 1, първа алинея, член 15, параграф 1, втора алинея, буква a) и член 42, параграфи 2, 3 и 5 от Регламент № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009)

18

2011/C 331/34

Дело T-107/10: Решение на Общия съд от 29 септември 2011 г. — Procter & Gamble Manufacturing Cologne/СХВП — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „NATURAVIVA“ — По-ранна словна марка на Общността „VIVA“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на сходство между знаците)

19

2011/C 331/35

Дело T-150/10: Решение на Общия съд от 29 септември 2011 г. — Telefónica O2 Germany/СХВП — Loopia (LOOPIA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „LOOPIA“ — По-ранни словни марки на Общността „LOOP“ и „LOOPY“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

19

2011/C 331/36

Дело T-356/10: Решение на Общия съд от 28 септември 2011 г. — Nike International/СХВП — Deichmann (VICTORY RED) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „VICTORY RED“ — По-ранни международна и национална словни марки „Victory“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

19

2011/C 331/37

Дело T-403/10: Решение на Общия съд от 27 септември 2011 г. — Brighton Collectibles/СХВП — Felmar (BRIGHTON) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „BRIGHTON“ — По-ранни национални словни и фигуративни марки „BRIGHTON“ и други по-ранни знаци „BRIGHTON“ — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009)

20

2011/C 331/38

Дело T-224/09: Определение на Общия съд от 13 септември 2011 г. — CEVA/Комисия (Жалба за отмяна — Специална програма за изследване и технологическо развитие по проблемите на „Енергия, околна среда и устойчиво развитие“ — Проект Protop — Договор за финансово подпомагане — Искане за възстановяване на суми, изплатени авансово в изпълнение на договор за финансиране на изследователска дейност — Възлагане на подизпълнител — Напомнително писмо — Неподлежащ на обжалване акт — Недопустимост)

20

2011/C 331/39

Дело T-84/10: Определение на Общия съд от 14 септември 2011 г. — Regione Puglia/Комисия (Жалба за отмяна — ЕФРР — Решение за намаляване на финансова помощ — Регионално образувание — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

20

2011/C 331/40

Дело T-223/10: Определение на Общия съд от 14 септември 2011 г. — Regione Puglia/Комисия (ЕФРР — Намаляване на финансова помощ — Оттегляне на оспорваното дебитно известие — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

21

2011/C 331/41

Дело T-239/10: Определение на Общия съд от 14 септември 2011 г. — Италия/Комисия (ЕФРР — Намаляване на финансова помощ — Оттегляне на оспорваното дебитно известие — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

21

2011/C 331/42

Дело T-397/10: Определение на Общия съд от 13 септември 2011 г. — ara/СХВП — Allrounder (A) (Марка на Общността — Производство по възражение — Неспазване на срока за представяне на мотиви към жалбата пред апелативния състав — Решение на апелативния състав, с което се отхвърля искането за restitutio in integrum — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

21

2011/C 331/43

Дело T-597/10: Определение на Общия съд от 9 септември 2011 г. — Biodes/СХВП — Manasul Internacional (BIESUL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Отмяна на решението на апелативния състав — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

22

2011/C 331/44

Дело T-598/10: Определение на Общия съд от 9 септември 2011 г. — Biodes/СХВП — Manasul Internacional (LINEASUL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Отмяна на решението на апелативния състав — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

22

2011/C 331/45

Дело T-335/11: Жалба, подадена на 23 юни 2011 г. — България/Комисия

22

2011/C 331/46

Дело T-460/11: Жалба, подадена на 19 август 2011 г. — Scandic Distilleries/СХВП — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

24

2011/C 331/47

Дело T-466/11: Жалба, подадена на 23 август 2011 г. — Ellinika Nafpigeia и Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Комисия

24

2011/C 331/48

Дело T-483/11: Жалба, подадена на 5 септември 2011 г. — Sepro Europe/Комисия

25

2011/C 331/49

Дело T-485/11: Жалба, подадена на 12 септември 2011 г. — Akzo Nobel и Akcros Chemicals/Комисия

25

2011/C 331/50

Дело T-488/11: Жалба, подадена на 9 септември 2011 г. — Sarc/Комисия

26

2011/C 331/51

Дело T-490/11: Жалба, подадена на 15 септември 2011 г. — Bena Properties/Съвет

26

2011/C 331/52

Дело T-491/11 P: Жалба, подадена на 19 септември 2011 г. от Luigi Marcuccio срещу определението, постановено от Съда на публичната служба на 30 юни 2011 г. по дело F-14/10, Marcuccio/Комисия

27

2011/C 331/53

Дело T-494/11: Иск, предявен на 16 септември 2011 г. — Missir Mamachi di Lusingano и др./Комисия

27

2011/C 331/54

Дело T-210/10: Определение на Общия съд от 14 септември 2011 г. — Condé/Съвет

28

2011/C 331/55

Дело T-295/10: Определение на Общия съд от 14 септември 2011 г. — Camara/Съвет

28


BG

 

Top