Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:289:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 289, 1 октомври 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.289.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 289

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
1 октомври 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 289/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2011/C 289/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6347 — DOW/UBE/JV) (2)

2

2011/C 289/03

Съобщение на Комисията за общото разпределяне на някои квоти, открити от Европейския съюз за продуктите в сектора на ориза за 2011 г.

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 289/04

Известие на вниманието на лицата, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/486/ОВППС на Съвета, изпълнявано с Решение за изпълнение 2011/639/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 968/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Афганистан

4

 

Европейска комисия

2011/C 289/05

Обменен курс на еврото

6

 

Съд на Европейския съюз

2011/C 289/06

Решение на Съда от 13 септември 2011 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

7

2011/C 289/07

Решение на Общия съд от 14 септември 2011 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

9

2011/C 289/08

Решение на Съда на публичната служба № 3/2011 прието на общото събрание от 20 септември 2011 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

11


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

2011/C 289/09

Открита покана за представяне на предложения — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 — ReferNet — Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение (ПОО)

13

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 289/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

15


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

 

(2)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top