Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:236E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 236, 12 август 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2011.236.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 236E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
12 август 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2010—2011
Заседания от 15 до 17 и 23 юни 2010 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 257 E, 24.9.2010 г.
Текстовете, приети на 16 юни 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на Бюджет 2008, са публикувани в ОВ L 252, 25.9.2010 г., стр. 24.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Вторник, 15 юни 2010 г.

2011/C 236E/01

Прозрачност на регионалната политика и нейното финансиранеРезолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно прозрачност на регионалната политика и нейното финансиране (2009/2232(INI))

1

2011/C 236E/02

Мандат за тристранната среща относно проектобюджета за 2011 г.Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2011 г. (2010/2002(BUD))

6

2011/C 236E/03

Пазари на деривати: бъдещи действияРезолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно пазари на деривати: бъдещи действия (2010/2008(INI))

17

2011/C 236E/04

Интернет на нещатаРезолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно интернет на нещата (2009/2224(INI))

24

2011/C 236E/05

Управление на интернет: следващи стъпкиРезолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно управление на интернет: следващи стъпки (2009/2229(INI))

33

2011/C 236E/06

Политика на Общността в областта на иновациите в един променящ се святРезолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно политиката на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят (2009/2227(INI))

41

2011/C 236E/07

Осъщественият напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г.Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно осъществения напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г. (2010/2037(INI))

48

 

Сряда, 16 юни 2010 г.

2011/C 236E/08

ЕС 2020Резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно ЕС 2020

57

2011/C 236E/09

Икономическо управлениеРезолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно икономическото управление

65

 

Четвъртък, 17 юни 2010 г.

2011/C 236E/10

Политиките на ЕС в полза на защитниците на правата на човекаРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно политиките на ЕС в полза на защитниците на правата на човека (2009/2199(INI))

69

2011/C 236E/11

Качество на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат)Резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат)

76

2011/C 236E/12

Аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата кризаРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза (2009/2204(INI))

79

2011/C 236E/13

Оценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006–2010 г.) и препоръки за бъдещетоРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно оценка на резултатите от Пътната карта за равенство между жените и мъжете 2006–2010 г. и препоръки за бъдещето (2009/2242(INI))

87

2011/C 236E/14

Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчи в спортаРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно агентите на играчи в спорта

99

2011/C 236E/15

Concluziile summitului UE-RusiaРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно заключенията от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май – 1 юни 2010 г.)

101

2011/C 236E/16

Израелска военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на ГазаРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на Газа

105

2011/C 236E/17

Търговия с инструменти за мъчениеРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

107

2011/C 236E/18

Положението на Корейския полуостровРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно положението на Корейския полуостров

111

2011/C 236E/19

Босна и ХерцеговинаРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно положението в Босна и Херцеговина

113

2011/C 236E/20

Споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаванетоРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и Съединените американски щати

121

2011/C 236E/21

Прилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспортРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно прилагането на директивите от първия железопътен пакет (№ 2001/12/ЕО, 2001/13/ЕО и 2001/14/ЕО)

125

2011/C 236E/22

Наводнения в държавите от Централна Европа и по-конкретно Полша, Чешката република, Словакия, Унгария и Румъния, както и във ФранцияРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно наводненията в държавите от Централна Европа и по-специално Полша, Чешката република, Словакия, Унгария и Румъния, както и във Франция

128

2011/C 236E/23

Обучение в съдебната областРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно съдебното обучение – Програмата от Стокхолм

130

2011/C 236E/24

Нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултураРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура (2009/2107(INI))

132

2011/C 236E/25

Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya BahizireРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно Демократична република Конго: случаят „Floribert Chebeya Bahizire“

142

2011/C 236E/26

НепалРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно Непал

145

2011/C 236E/27

Екзекуции в ЛибияРезолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно екзекуциите в Либия

148

 

Сряда, 23 юни 2010 г.

2011/C 236E/28

Европейска система за ранно предупреждение за борба срещу педофилите и лицата, извършващи сексуални посегателстваДекларация на Европейския парламент от 23 юни 2010 г. относно създаването на европейска система за ранно предупреждение (ЕСРП) за борба срещу педофилите и лицата, извършващи сексуални посегателства

152


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 15 юни 2010 г.

2011/C 236E/29

Адаптиране на Правилника за дейността към Договора от ЛисабонРешение на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно адаптирането на Правилника за дейността към Договора от Лисабон (2009/2062(REG))

153

2011/C 236E/30

Предложение за решение за създаването и числения състав на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕОРешение на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно създаването и числения състав на делегацията в парламентарния комитет „КАРИФОРУМ-ЕС“

159

 

Сряда, 16 юни 2010 г.

2011/C 236E/31

Създаване на специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. и за определянето на нейните правомощия, числен състав и срок на действиеРешение на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно създаването на специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. и за определянето на нейните правомощия, числен състав и срок на действие

160


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Вторник, 15 юни 2010 г.

2011/C 236E/32

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: ES/Comunidad ValencianaРезолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 2010/2066(BUD))

161

ПРИЛОЖЕНИЕ

163

2011/C 236E/33

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Ирландия/Waterford CrystalРезолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0196 – C7-0116/2010 – 2010/2067(BUD))

164

ПРИЛОЖЕНИЕ

166

2011/C 236E/34

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: ES/Castillа - La MancheРезолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0205 – C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD))

167

ПРИЛОЖЕНИЕ

169

2011/C 236E/35

Мобилизиране на Европейския фондо за приспособяване към глобализацията: техническа помощ по инициатива на КомисиятаРезолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

170

ПРИЛОЖЕНИЕ

171

2011/C 236E/36

Финансово участие на ЕС в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовото участие на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.) (COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

173

P7_TC1-COD(2010)0004
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите вноски на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.)

173

2011/C 236E/37

Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0247
Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 15 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз

174

 

Сряда, 16 юни 2010 г.

2011/C 236E/38

Съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169), предприета от няколко държави-членки (COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

175

P7_TC1-COD(2009)0169
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Решение …/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS), предприета от няколко държави-членки

175

2011/C 236E/39

Структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1321/2004 за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

176

P7_TC1-COD(2009)0047
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета

176

2011/C 236E/40

Европейска програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) през периода 2011—2013 г. ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

177

P7_TC1-COD(2009)0070
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.)

178

2011/C 236E/41

Сключване на статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

178

2011/C 236E/42

Разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно проекта за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066(NLE))

179

2011/C 236E/43

Приемане на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от Естония от 1 януари 2011 г. (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

181

2011/C 236E/44

Проект на коригиращ бюджет № 4/2010: Раздел III – Комисия (излишък за 2009 г.)Резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

184

2011/C 236E/45

Право на устен и писмен превод в рамките на наказателните производства ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно директивата на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и на писмен превод в наказателното производство (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

185

P7_TC1-COD(2010)0801
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

186

2011/C 236E/46

Организация на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

186

2011/C 236E/47

Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

187

P7_TC1-COD(2008)0028
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директиви 94/54/ЕО, 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО, Директиви 2002/67/ЕО, 2004/77/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията
 (1)

188

ПРИЛОЖЕНИЕ I

219

ПРИЛОЖЕНИЕ II

220

ПРИЛОЖЕНИЕ III

221

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

223

ПРИЛОЖЕНИЕ V

224

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

226

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

229

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

230

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

231

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

232

ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

233

ПРИЛОЖЕНИЕ ХII

233

 

Четвъртък, 17 юни 2010 г.

2011/C 236E/48

Публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

235

P7_TC1-COD(2009)0132
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 юни 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар

236

2011/C 236E/49

Програма за документацията за улова на червен тон ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

236

P7_TC1-COD(2009)0116
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета

237

2011/C 236E/50

Прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно проекта за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

237


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа▐ .

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top