Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:215:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 215, 21 юли 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.215.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 215

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
21 юли 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2011/C 215/01

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Ирландия за 2011 г. и съдържаща становището на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Ирландия за периода 2011—2015 г.

1

2011/C 215/02

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Италия за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Италия за периода 2011—2014 г.

4

2011/C 215/03

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Латвия за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за конвергенция на Латвия за периода 2011—2014 г.

8

2011/C 215/04

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Малта за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Малта за периода 2011—2014 г.

10

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2011/C 215/05

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза

13


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 215/06

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

19

2011/C 215/07

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (2)

21

2011/C 215/08

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6274 — Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) (2)

25

2011/C 215/09

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6265 — CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) (2)

25


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 215/10

Обменен курс на еврото

26

2011/C 215/11

Съобщение на Комисията относно датата на прилагане на протоколите за правилата за произход, осигуряващи диагонална кумулация на произхода между Европейския съюз, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция

27

2011/C 215/12

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)  (2)

29


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2011/C 215/13

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена на 25 март 2011 г. от Héraðsdómur Reykjavíkur по дело Grund, elli- og hjúkrunarheimili срещу Lyfjastofnun (исландската агенция за контрол на лекарствените средства) (Дело E-7/11)

31

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 215/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux) — Дело кандидат за опростена процедура (2)

32

2011/C 215/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions) — Дело кандидат за опростена процедура (2)

33


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

 

(2)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top