EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:203:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 203, 9 юли 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.203.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 203

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
9 юли 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 203/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6236 — Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) (1)

1

2011/C 203/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6271 — RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) (1)

1

2011/C 203/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6226 — Media-Saturn/Redcoon) (1)

2


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

 

Европейска централна банка

2011/C 203/04

Становище на Европейската централна банка от 19 май 2011 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (CON/2011/44)

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 203/05

Обменен курс на еврото

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 203/06

Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

12

2011/C 203/07

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17; ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34; ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22; ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12; ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 17)

14

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Европейска комисия

2011/C 203/08

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22; ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 18; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 38; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 19; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 8; ОВ C 35, 12.2.2010 г., стр. 7; ОВ C 304, 10.11.2010 г., стр. 5; ОВ C 24, 26.1.2011 г., стр. 6; ОВ C 157, 27.5.2011 г., стр. 8)

16


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съвет

2011/C 203/09

Открита покана — Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)

17

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 203/10

Известие от Министерството на околната среда на Чешката република съгласно член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и добив на въглеводороди

19

2011/C 203/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

20

2011/C 203/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

21

2011/C 203/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products) (1)

22


 

Поправки

2011/C 203/14

Поправка на разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ C 187, 28.6.2011 г.)

23


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top