Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:193:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 193, 2 юли 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.193.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 193

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
2 юли 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 193/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6252 — Total/SunPower) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 193/02

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 1,25 % на 1 юли 2011 година — Обменен курс на еврото

2

2011/C 193/03

Решение за изпълнение на Комисията от 1 юли 2011 година за финансирането за 2011 г. на дейностите във ветеринарната област, свързани с информационната политика на Европейския съюз, подкрепата за международни организации, обявяването на болести и компютъризацията на ветеринарните процедури

3

2011/C 193/04

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение от негово заседание от 11 април 2011 г. относно проекторешение по дело COMP/39.579 — Детергенти за широка употреба — Докладчик: Унгария

11

2011/C 193/05

Окончателен доклад на служителя по изслушването — COMP/39.579 — Детергенти за широка употреба

12

2011/C 193/06

Резюме на решение на Комисията от 13 април 2011 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.579 — детергенти за широка употреба) (нотифицирано под номер C(2011) 2528 окончателен)  (1)

14

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 193/07

Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии (1)

17


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2011/C 193/08

Покана за представяне на предложения — EACEA/16/11 — В рамките на програмата „Учене през целия живот“ (ПУЦЖ) — за насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез образованието

18

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 193/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6275 — BNP Paribas/BNL Vita) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

20

2011/C 193/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6233 — Fred. Olsen Energy Wind/DONG Energy Power Holding/Novasion/Aalborg Universitet/Universal Foundation) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

21

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 193/11

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

22


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top