EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:189:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 189, 29 юни 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.189.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 189

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
29 юни 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 189/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска комисия

2011/C 189/02

Законодателни предложения, приети от Комисията

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 189/03

Обменен курс на еврото

11

2011/C 189/04

Последна публикация на документи COM, различни от законодателните предложения, и законодателни предложения, приети от КомисиятаOB C 140, 11.5.2011 г.

12

2011/C 189/05

Документи COM, различни от законодателните предложения, приети от Комисията

13

2011/C 189/06

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

16

2011/C 189/07

Нова национална страна на разменни евромонети

25

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 189/08

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

26

2011/C 189/09

Публикация в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

28


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 189/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6172 — Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen) (1)

29

2011/C 189/11

Резюме на решение на Комисията от 3 май 2011 година за прекратяване на някои ангажименти в Решение 98/562/ЕО по дело IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim във връзка с пазара на ДНК сонди (Дело IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim) (нотифицирано под номер C(2011) 2981 окончателен)  (1)

31

2011/C 189/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6291 — CD&R Fund VIII/SPIE) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

32

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 189/13

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

33

2011/C 189/14

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

37

2011/C 189/15

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

42


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top