EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:159:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 159, 28 май 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.159.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 159

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
28 май 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 159/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2011/C 159/02

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (2)

5

2011/C 159/03

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (2)

8

2011/C 159/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5047 — REWE/ADEG) (2)

9


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

 

Европейска централна банка

2011/C 159/05

Становище на Европейската централна банка от 4 май 2011 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари (CON/2011/42)

10


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 159/06

Решение на Съвета от 20 май 2011 година за назначаване и замяна на членове на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

17

 

Европейска комисия

2011/C 159/07

Обменен курс на еврото

18

2011/C 159/08

Съобщение на Комисията относно незаявеното количество, което трябва да се добави към количеството, определено за подпериода от 1 октомври 2011 г. до 31 декември 2011 г. в рамките на някои открити от Общността квоти за продукти от сектора на птичето месо

19

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 159/09

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

20

2011/C 159/10

Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

22

2011/C 159/11

Уведомление съгласно член 114, параграфи 4, 5 и 6 от ДФЕС — Разрешение за запазване или въвеждане на национални мерки, които са по-строги от разпоредбите на приета от ЕС мярка за хармонизиране (2)

23


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 159/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6168 — RBI/EFG Eurobank/JV) (2)

26


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

 

(2)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top