EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:155:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 155, 25 май 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.155.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 155

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
25 май 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

 

Европейска централна банка

2011/C 155/01

Становище на Европейската централна банка от 7 април 2011 година относно предложение за регламент за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро (CON/2011/32)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 155/02

Заключения на Съвета от 7 март 2011 година относно Европейски пакт за равенство между половете (2011—2020 г.)

10

 

Европейска комисия

2011/C 155/03

Обменен курс на еврото

14

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 155/04

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

15


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2011/C 155/05

Обявление за конкурс на общо основание

18

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 155/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

19

2011/C 155/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

20


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top