Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:146:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 146, 17 май 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.146.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 146

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
17 май 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 146/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6180 — CIE Management II/PHONES4U Group) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 146/02

Обменен курс на еврото

2

2011/C 146/03

Решение на Комисията от 16 май 2011 година за създаване на форум за обмен на информация в съответствие с член 13 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността

3

2011/C 146/04

Списък от безвъзмездни средства, отпуснати през финансовата 2010 година по бюджетен ред 05.08.06 (Публикуван съгласно Регламент (ЕО) № 2208/2002 на Комисията)

5

2011/C 146/05

Съобщение на Комисията относно прилагането на разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение(Публикуване на заглавията и референтните номера на спецификациите на Общността съгласно регламента)  (1)

11


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2011/C 146/06

Становище на Комисията относно известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

12

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 146/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6191 — Birla/Columbian Chemicals) (1)

13

2011/C 146/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6228 — Vivendi/SFR) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

14

2011/C 146/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6155 — Groene Energie Maatschappij NV/DEME NV/S.R.I.W. Environment SA/Electrawinds Offshore NV/Z-Kracht NV/Power@Sea NV/Rent-a-Port Energy NV/Socofe SA/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

15

2011/C 146/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6102 — Wienerberger/Tondach Gleinstätten) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top