EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:140:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 140, 11 май 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.140.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 140

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
11 май 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 140/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6127 — Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services) (1)

1

2011/C 140/02

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

2

2011/C 140/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6156 — JCDecaux/Bolloré/JV) (1)

3


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска комисия

2011/C 140/04

Законодателни предложения, приети от Комисията

4

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

 

Европейска централна банка

2011/C 140/05

Становище на Европейската централна банка от 17 март 2011 година относно проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (CON/2011/24)

8


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 140/06

Обменен курс на еврото

12

2011/C 140/07

Обменен курс на еврото

13

2011/C 140/08

Последна публикация на документи COM, различни от законодателните предложения, и законодателни предложения, приети от КомисиятаOB C 121, 19.4.2011 г.

14

2011/C 140/09

Документи COM, различни от законодателните предложения, приети от Комисията

15

 

Европейски съвет за системен риск

2011/C 140/10

Решение на Европейския съвет за системен риск от 25 март 2011 година за приемане на Кодекс за поведение на Европейския съвет за системен риск (ЕССР/2011/3)

18


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2011/C 140/11

Обявление за конкурси на общо основание

20

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 140/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6184 — Indorama/Sinterama/Trevira) (1)

21

2011/C 140/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6186 — Advent/Towergate Businesses) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

22

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Съвет

2011/C 140/14

Известие на вниманието на лицата, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/273/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 442/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

23


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top