Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:129:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 129, 30 април 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.129.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 129

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
30 април 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 129/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6144 — Giesecke & Devrient/Wincor Nixdorf International/BEB Industrie-Elektronik) (1)

1

2011/C 129/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6202 — Samsung LED/Sumitomo Chemical/JV) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 129/03

Обменен курс на еврото

2


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 129/04

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6113 — DSM/Sinochem/JV) (1)

3

2011/C 129/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6087 — Orkla/REC) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

4

2011/C 129/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6123 — ArcelorMittal Bremen/Kokerei Prosper/Arsol Aromatics) (1)

5

2011/C 129/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6163 — AXA/Permira/Opodo/GO Voyages/eDreams) (1)

6

2011/C 129/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6148 — BMW/SIXT/DriveNow JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

7

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 129/09

Публикация на заявка за промени съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

8

2011/C 129/10

Публикация на заявка за промени съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

15

2011/C 129/11

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

19

2011/C 129/12

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

23


 

Поправки

2011/C 129/13

Поправка на сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ C 78, 11.3.2011 г.)

26


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top