EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:114:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 114, 12 април 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.114.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 114

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
12 април 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2011/C 114/01

Становище на Европейската централна банка от 4 март 2011 година относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодифициран текст) (CON/2011/18)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 114/02

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 114/03

Обменен курс на еврото

6

2011/C 114/04

Съобщение на Комисията за определяне на наличното количество за второто полугодие на 2011 година за някои продукти от сектора на млякото и млечните продукти в рамките на някои открити от Съюза квоти

7

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 114/05

Процедура по ликвидация — Решение за откриване на процедура по ликвидация на Apra Leven NV (Публикация в съответствие с член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

9

2011/C 114/06

Решение относно мярка за оздравяване на Apra Leven NV (Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

11


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2011/C 114/07

Обявление за конкурс РЕ/140/S

12

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 114/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6063 — Itochu/Speedy) (2)

13

2011/C 114/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline) — Дело кандидат за опростена процедура (2)

14

2011/C 114/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation) (2)

15


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

 

(2)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top