EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:057:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 57, 23 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.057.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 57

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
23 февруари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2011/C 057/01

Становище на Европейската централна банка от 13 януари 2011 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (CON/2011/1)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 057/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6124 — Ferrovie dello Stato/Cube Transport/Arriva Deutschland) (1)

25

2011/C 057/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6118 — Bain Capital Investors/IMCD) (1)

25


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 057/04

Обменен курс на еврото

26

2011/C 057/05

Нова национална страна на разменни евромонети

27

2011/C 057/06

Нова национална страна на разменни евромонети

28


 

Поправки

2011/C 057/07

Поправка на Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ C 37, 5.2.2011 г.)

29


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top