EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:046:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 46, 12 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.046.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 46

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
12 февруари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2011/C 046/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 38, 5.2.2011 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2011/C 046/02

Дело C-504/10: Преюдициално запитване, отправено от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словашка република) на 21 октомври 2010 г. — Tanoarch s.r.o./Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

2

2011/C 046/03

Дело C-539/10 P: Жалба, подадена на 22 ноември 2010 г. от Stichting Al-Aqsa срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 9 септември 2010 г. по дело T-348/07, Al-Aqsa/Съвет на Европейския съюз

2

2011/C 046/04

Дело C-543/10: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 22 ноември 2010 г. — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

3

2011/C 046/05

Дело C-550/10 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2010 г. от Koninkrijk der Nederlanden срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 9 септември 2010 г. по дело T-348/07, Stichting Al-Aqsa/Съвет на Европейския съюз

3

2011/C 046/06

Дело C-551/10 P: Жалба, подадена на 25 ноември 2010 г. от Éditions Odile Jacob SAS срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 септември 2010 г. по дело T-279/04, Éditions Jacob/Комисия

4

2011/C 046/07

Дело C-553/10 P: Жалба, подадена на 25 ноември 2010 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 септември 2010 г. по дело T-452/04, Éditions Jacob/Европейска комисия

5

2011/C 046/08

Дело C-554/10 P: Жалба, подадена на 26 ноември 2010 г. от Lagardère SCA срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 септември 2010 г. по дело T-452/04, Editions Jacob/Европейска комисия

5

2011/C 046/09

Дело C-558/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de grande instance de Chartres (Франция) на 29 ноември 2010 г. — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, épouse Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d'Eure et Loir

6

2011/C 046/10

Дело C-569/10: Иск, предявен на 3 декември 2010 г. — Европейска комисия/Република Полша

6

2011/C 046/11

Дело C-571/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Bolzano (Италия) на 7 декември 2010 г. — Kamberaj Servet/Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, Автономна провинция Bolzano

7

2011/C 046/12

Дело C-573/10: Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Timișoara (Румъния) на 8 декември 2010 г. — Sergiu Alexandru Micșa/Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu

8

 

Общ съд

2011/C 046/13

Дело T-286/08: Решение на Общия съд от 16 декември 2010 г. — Fidelio/СХВП (Hallux) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Hallux“ — Абсолютно основание за отказ — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

9

2011/C 046/14

Дело T-336/08: Решение на Общия съд от 17 декември 2010 г. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (Форма на шоколадов заек с червена панделка) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на шоколадов заек с червена панделка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Липса на придобит чрез използване отличителен характер — Член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009)

9

2011/C 046/15

Дело T-337/08: Решение на Общия съд от 17 декември 2010 г. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (Форма на шоколадов северен елен) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на шоколадов северен елен — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

9

2011/C 046/16

Съединени дела T-345/08 и 357/08: Решение на Общия съд от 16 декември 2010 г. — Rubinstein и L’Oréal/СХВП — Allergan (BOTOLIST и BOTOCYL) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словни марки на Общността „BOTOLIST“ и „BOTOCYL“ — По-ранни национални фигуративни и словни марки „BOTOX“ — Относително основание за отказ — Засягане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Задължение за мотивиране — Член 73 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2011/C 046/17

Дело T-346/08: Решение на Общия съд от 17 декември 2010 г. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (Форма на звънче с червена панделка) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на звънче с червена панделка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2011/C 046/18

Дело T-395/08: Решение на Общия съд от 17 декември 2010 г. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (Форма на шоколадов заек) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на шоколадов заек — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Липса на придобит в резултат на използването отличителен характер — Член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009)

10

2011/C 046/19

Дело T-13/09: Решение на Общия съд от 17 декември 2010 г. — Storck/СХВП (Форма на шоколадова мишка) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на шоколадова мишка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Право на защита)

11

2011/C 046/20

Дело T-161/09: Решение на Общия съд от 16 декември 2010 г. — Ilink Kommunikationssysteme/СХВП (ilink) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „ilink“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

11

2011/C 046/21

Дело T-192/09: Решение на Общия съд от 17 декември 2010 г. — Amen Corner/СХВП — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „SEVE TROPHY“ — По-ранни фигуративни марки на Общността „Seve Ballesteros Trophy“ и „SEVE TROPHY“ — Относителни основания за отказ — Липса на сходство между стоките и услугите — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Липса на неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки и липса на увреждането им — Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

11

2011/C 046/22

Дело T-281/09: Решение на Общия съд от 16 декември 2010 г. — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/СХВП (CHROMA) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „CHROMA“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

12

2011/C 046/23

Дело T-363/09: Решение на Общия съд от 16 декември 2010 г. — Longevity Health Products/СХВП — Gruppo Lepetit (RESVEROL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „RESVEROL“ — По-ранна международна словна марка „LESTEROL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

12

2011/C 046/24

Дело T-497/09: Решение на Общия съд от 16 декември 2010 г. — LG Electronics/СХВП (KOMPRESSOR PLUS) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „KOMPRESSOR PLUS“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

12

2011/C 046/25

Дело T-513/09: Решение на Общия съд от 16 декември 2010 г. — Baena Grupo/СХВП — Neuman и Galdeano del Sel (Седнала фигура) (Дизайн или модел на Общността — Производство по обявяване на недействителност — Регистриран дизайн или модел на Общността, изобразяващ седнала фигура — По-ранна фигуративна марка на Общността — Основание за обявяване на недействителност — Оригиналност — Различно цялостно впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

13

2011/C 046/26

Дело T-73/10 P: Определение на Общия съд от 2 декември 2010 г. — Апостолов/Комисия (Обжалване — Публична служба — Назначаване — Конкурс — Отхвърляне на кандидатура — Срок за обжалване — Просрочие — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

13

2011/C 046/27

Дело T-549/10: Жалба, подадена на 29 ноември 2010 г. — Natura Selection/СХВП — Afoi Anezoulaki („nature“)

13

2011/C 046/28

Дело T-562/10: Жалба, подадена на 16 декември 2010 г. — HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping/Съвет

14

2011/C 046/29

Дело T-569/10: Жалба, подадена на 13 декември 2010 г. — Bimbo/СХВП — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

15

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2011/C 046/30

Дело F-29/10: Определение на Съда на публичната служба от 21 декември 2010 г. — Lorenzo/Европейски икономически и социален комитет

16

2011/C 046/31

Дело F-35/10: Определение на Съда на публичната служба от 16 декември 2010 г. — Adriaansen/Европейска инвестиционна банка

16

2011/C 046/32

Дело F-52/10: Определение на Съда на публичната служба от 16 декември 2010 г. — Merhzaoui/Съвет на Европейския съюз

16


BG

 

Top