EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:022:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 22, 22 януари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.022.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 22

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
22 януари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2011/C 022/01

Заключения на Съвета относно Специален доклад № 4/2010 на Сметната палата: „Модел и управление на схемите за мобилност на програма „Леонардо да Винчи“ — водят ли те до ефективни резултати?“

1

 

Европейска комисия

2011/C 022/02

Обменен курс на еврото

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 022/03

Извлечение от решението относно Glitnir banki hf. в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

4

2011/C 022/04

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация по отношение на ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Известие, публикувано съгласно член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

6

2011/C 022/05

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация във връзка с (Доброволна ликвидация след решение на извънредното общо събрание на Universum Towarzystwо Ubezpieczeń na Życie SA (животозастрахователно дружество „Universum“) за ликвидация на застрахователното дружество) (Публикация съгласно член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователни дружества)

7


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2011/C 022/06

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

8

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 022/07

Държавна помощ — Дания — Държавна помощ C 35/10 (ex N 302/10) — Данъци за хазартни игри, организирани онлайн, предвидени в закона на Дания относно данъците за хазартни игри — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1)

9

2011/C 022/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6073 — Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

20

2011/C 022/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5950 — Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses) (1)

21


 

Поправки

2011/C 022/10

Поправка на Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г. стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17) (ОВ C 355, 29.12.2010 г.)

22


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top