Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:355:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 355, 29 декември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.355.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 355

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
29 декември 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2010/C 355/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно инициативата на Кралство Белгия, Република България, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Унгария, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия и Кралство Швеция с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за европейска заповед за осигуряване на защита и относно инициативата на Кралство Белгия, Република България, Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия, Република Словения и Кралство Швеция за директива на Европейския парламент и на Съвета за европейска заповед за разследване по дела от наказателен характер

1

2010/C 355/02

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ II)

10

2010/C 355/03

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета — „Преглед на управлението на информацията в областта на свободата, сигурността и правосъдието“

16


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 355/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5952 — CPPIB/Onex/Tomkins) (1)

24

2010/C 355/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6040 — Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) (1)

24

2010/C 355/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6072 — Carlyle/Primondo Operations) (1)

25


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 355/07

Обменен курс на еврото

26

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2010/C 355/08

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предо- ставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

27

2010/C 355/09

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г. стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г. стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17)

34


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2010/C 355/10

Обявление за търг за намаляване на митото за внос на сорго от трети държави

35

2010/C 355/11

Обявление за търг за намаляване на митото за внос на царевица от трети държави

37

2010/C 355/12

Обявление за търг за намаляване на митото за внос на царевица от трети държави

39

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2010/C 355/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6105 — Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

41


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top