Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:354:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 354, 28 декември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.354.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 354

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
28 декември 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

461-ра пленарна сесия, проведена на 17 и 18 март 2010 г.

2010/C 354/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Пътна карта за равенство между жените и мъжете за периода 2006—2010 г. и стратегия за проследяване“

1

2010/C 354/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Хора с увреждания: заетост и поетапна достъпност за хората с увреждания в ЕС — Лисабонската стратегия след 2010 г.“ (проучвателно становище)

8

2010/C 354/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Интеграция на работниците имигранти“ (проучвателно становище)

16

2010/C 354/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейската транспортна политика в рамките на Лисабонската стратегия след 2010 г. и стратегията за устойчиво развитие“ (проучвателно становище)

23

2010/C 354/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Индустриални промени и перспективи в сектора на двуколесните моторни превозни средства в Европа“ (становище по собствена инициатива)

30

2010/C 354/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Реформата на Общата селскостопанска политика през 2013 г.“ (становище по собствена инициатива)

35

2010/C 354/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „За ново управление на международните организации“

43

2010/C 354/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Транспортната политика в Западните Балкани“

50

2010/C 354/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Организациите на гражданското общество и председателствата на Съвета на ЕС“ (становище по собствена инициатива)

56

2010/C 354/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Прилагането на Договора от Лисабон: демокрация на участието и европейската гражданска инициатива (член 11)“ (становище по собствена инициатива)

59


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

461-ра пленарна сесия, проведена на 17 и 18 март 2010 г.

2010/C 354/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за установяване на дългосрочен план за северния запас от мерлуза и за риболова, насочен към този запас“COM(2009) 122 окончателен — 2009/0039 (CNS)

66

2010/C 354/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за определяне на Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан“COM(2009) 151 окончателен — 2009/0051 (CNS)

67

2010/C 354/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид и за риболова, насочен към този запас“COM(2009) 189 окончателен — 2009/0057 (CNS)

68

2010/C 354/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на дългосрочен план за запаса от хамсия в Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас“COM(2009) 399 окончателен — 2009/0112 (CNS)

69

2010/C 354/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003“, COM(2009) 406 окончателен — 2009/0116 (CNS)

70

2010/C 354/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море)“COM(2009) 477 окончателен — 2009/0129 (CNS)

71

2010/C 354/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза“COM(2009) 510 окончателен — 2009/0138 (CNS)

72

2010/C 354/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията: Бъдещата конкурентноправна рамка, приложима към сектора на моторните превозни средства“СОМ(2009) 388 окончателен

73

2010/C 354/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Преглед на политиката на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят“COM (2009) 442 окончателен

80

2010/C 354/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари“COM(2009) 576 окончателен — 2009/0161 (COD)

85

2010/C 354/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 708/2007 относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове“, COM(2009) 541 окончателен — 2009/0153 (CNS)

88


BG

 

Top