Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:274:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 274, 09 октомври 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.274.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 274

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
9 октомври 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2010/C 274/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 260, 25.9.2010 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2010/C 274/02

Съединени дела C-395/08 и C-396/08: Решение на Съда (втори състав) от 10 юни 2010 г. (преюдициални запитвания от Corte d'appello di Roma, Италия) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08) (Директива 97/81/ЕО — Рамково споразумение за работа при непълно работно време — Равно третиране на работниците на пълно и непълно работно време — Изчисляване на трудовия стаж, който се изисква за получаване на пенсия за осигурителен стаж — Изключване на периодите, през които не е полаган труд — Дискриминация)

2

2010/C 274/03

Дело C-293/10: Преюдициално запитване, отправено от Landesgericht Innsbruck (Австрия) на 14 юни 2010 г. — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

2

2010/C 274/04

Дело C-312/10: Преюдициално запитване, отправено от Landesarbeitsgericht Köln (Германия) на 29 юни 2010 г. — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz

3

2010/C 274/05

Дело C-313/10: Преюдициално запитване, отправено от Landesarbeitsgericht Köln (Германия) на 29 юни 2010 г. — Land Nordrhein-Westfalen/Sylvia Jansen

4

2010/C 274/06

Дело C-323/10: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgerichts Hamburg (Германия) на 5 юли 2010 г. — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

5

2010/C 274/07

Дело C-324/10: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Hamburg (Германия) на 5 юли 2010 г. — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/08

Дело C-325/10: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Hamburg (Германия) на 6 юли 2010 г. — Doux Geflügel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/09

Дело C-326/10: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Hamburg (Германия) на 6 юли 2010 г. — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/10

Дело C-335/10: Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Craiova (România) на 6 юли 2010 г. — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan

7

2010/C 274/11

Дело C-336/10: Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Craiova (Румъния) на 6 юли 2010 г. — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

7

2010/C 274/12

Дело C-344/10 P: Жалба, подадена на 8 юли 2010 г. от Freixenet, SA срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 27 април 2010 г. по дело T-109/08, Freixenet/СХВП

8

2010/C 274/13

Дело C-345/10 P: Жалба, подадена на 8 юли 2010 г. от Freixenet, SA срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 27 април 2010 г. по дело T-110/08, Freixenet/СХВП

9

2010/C 274/14

Дело C-351/10: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshofs (Австрия) на 12 юли 2010 г. — Zollamt Linz Wels

10

2010/C 274/15

Дело C-361/10: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 19 юли 2010 г. — Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid)/Белгийска държава

11

2010/C 274/16

Дело C-375/10: Иск, предявен на 27 юли 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

11

2010/C 274/17

Дело C-377/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Dolj (Румъния) на 26 юли 2010 г. — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

12

2010/C 274/18

Дело C-381/10: Преюдициално запитване, отправено от Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Австрия) на 29 юли 2010 г. — Astrid Preissl KEG

12

2010/C 274/19

Дело C-382/10: Преюдициално запитване, отправено от Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Австрия) на 29 юли 2010 г. — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

13

2010/C 274/20

Дело C-383/10: Иск, предявен на 30 юли 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

13

2010/C 274/21

Дело C-385/10: Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato (Италия) на 30 юли 2010 г. — Elenca Srl/Ministero dell’Interno

14

2010/C 274/22

Дело C-389/10 P: Жалба, подадена на 3 август 2010 г. от KME Germany AG, по-рано KM Europa Metal AG, KME France SAS, по-рано Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, по-рано Europa Metalli SpA срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 май 2010 г. по дело T-25/05, KME Germany AG, по-рано KM Europa Metal AG, KME France SAS, по-рано Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, по-рано Europa Metalli SpA/Европейска комисия

15

2010/C 274/23

Дело C-390/10: Иск, предявен на 3 август 2010 г. — Европейска комисия/Великото херцогство Люксембург

16

2010/C 274/24

Дело C-391/10: Иск, предявен на 3 август 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

16

2010/C 274/25

Дело C-393/10: Преюдициално запитване, отправено от Supreme Court of the United Kingdom на 4 август 2010 г. — Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (по-рано Department for Constitutional Affairs)

17

2010/C 274/26

Дело C-394/10: Иск, предявен на 4 август 2010 г. — Европейска комисия/Великото херцогство Люксембург

17

2010/C 274/27

Дело C-395/10: Иск, предявен на 4 август 2010 г. — Европейска комисия/Френска република

18

2010/C 274/28

Дело C-396/10: Иск, предявен на 4 август 2010 г. — Европейска комисия/Великото херцогство Люксембург

18

2010/C 274/29

Дело C-398/10: Иск, предявен на 5 август 2010 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

19

2010/C 274/30

Дело C-404/10 P: Жалба, подадена на 10 август 2010 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 9 юни 2010 г. по дело T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Комисия

19

2010/C 274/31

Дело C-407/10: Иск, предявен на 16 август 2010 г. — Европейска Комисия/Република Естония

20

2010/C 274/32

Дело C-408/10: Иск, предявен на 16 август 2010 г. — Европейска Комисия/Република Естония

20

2010/C 274/33

Дело C-409/10: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhofes (Германия) на 16 август 2010 г. — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH

21

2010/C 274/34

Дело C-411/10: Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) на 18 август 2010 г. — NS/Secretary of State for the Home Department

21

 

Общ съд

2010/C 274/35

Дело T-386/09: Определение на Общия съд от 24 август 2010 г. — Grúas Abril Asistencia/Комисия (Жалба за отмяна — Конкуренция — Отхвърляне на жалба — Акт, който не подлежи на обжалване от частни лица — Недопустимост)

23

2010/C 274/36

Дело T-261/10 R: Определение на председателя на Общия съд от 29 юли 2010 г. — Brinkmann/Германия (Обезпечително производство — Явна липса на компетентност)

23

2010/C 274/37

Дело T-268/10: Жалба, подадена на 10 юни 2010 г. — PPG и SNF/ECHA

23

2010/C 274/38

Дело T-308/10 P: Жалба, подадена на 20 юли 2010 г. от срещу решение, постановено на 11 май 2010 г. от Съда на публичната служба по дело F-30/08, Nanopoulos/Комисия

24

2010/C 274/39

Дело T-315/10: Жалба, подадена на 23 юли 2010 г. — Groupe Partouche/Комисия

25

2010/C 274/40

Дело T-316/10: Жалба, подадена на 23 юли 2010 г. — HIM/Комисия

25

2010/C 274/41

Дело T-324/10: Жалба, подадена на 11 август 2010 г. — Van Parys/Комисия

26

2010/C 274/42

Дело T-331/10: Жалба, подадена на 12 август 2010 г. — Yoshida Metal Industry/СХВП — Pi-Design (повърхност, покрита с черни окръжности)

27

2010/C 274/43

Дело T-333/10: Иск, предявен на 17 август 2010 г. — ATC и др./Комисия

28

2010/C 274/44

Дело T-336/10: Жалба, подадена на 10 август 2010 г. — Abercrombie & Fitch Europe/СХВП — Gilli (GILLY HICKS)

29

2010/C 274/45

Дело T-272/09: Определение на Общия съд от 24 август 2010 г. — Pineapple Trademarks/СХВП — Dalmau Salmons (KUSTOM)

30

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2010/C 274/46

Дело F-45/07: Решение на Съда на публичната служба (пленарен състав) от 1 юли 2010 г. — Mandt/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Наследствена пенсия — Член 79 от Правилника за длъжностните лица — Член 18 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Преживял съпруг — Признаване на качеството на преживял съпруг на две лица — Намаление с 50 % — Оправдани правни очаквания — Правило за съответствие)

31

2010/C 274/47

Съединени дела F-116/07, F-13/08 и F-31/08: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 7 юли 2010 г. — Tomas/Европейски парламент (Публична служба — Срочно наети служители — Член 2, буква в) от Условията за работа на другите служители на Съюза — Уволнение — Взаимно доверие — Предварително консултиране с Комитета по персонала на Парламента — Отсъствие)

31

2010/C 274/48

Дело F-97/08: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 1 юли 2010 г. — Füller-Tomlinson/Парламент (Публична служба — Бивш срочно нает служител — Професионална заболяване — Накърняване на физическата и психологическа цялост — Продължителност на производството за установяване на професионалния произход на заболяването)

32

2010/C 274/49

Дело F-40/09: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 1 юли 2010 г. — Časta/Commission (Публична служба — Конкурс на общо основание — Недопускане до устен изпит — Искане за преразглеждане — Задължение за мотивиране — Изискване за професионален опит — Късно подаване на удостоверение — Принцип на равно третиране — Жалба за отмяна — Искане за обезщетение)

32

2010/C 274/50

Дело F-47/09: Решение на Съда на публичната служба от (трети състав) от 4 май 2010 г. — Fries Guggenheim/Cedefop (Публична служба — Срочно нает служител — Неподновяване на договора — Член 11а от Правилника — Член 1, шеста алинея от приложение II към Правилника — Функции по представителство на персонала — Задължение за безпристрастност и независимост)

33

2010/C 274/51

Дело F-64/10: Жалба, подадена на 3 август 2010 г. — Mantzouratos/Парламент

33


BG

 

Top