Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:265E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 265, 30 септември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2010.265.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 265E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
30 септември 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2009—2010
Заседания от 20 и 22 октомври 2009 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 54 E, 4.3.2010 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Четвъртък, 22 октомври 2009 г.

2010/C 265E/01

ШИС II и ВИСРезолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно напредъка по отношение на Шенгенската информационна система II и Визовата информационна система

1

2010/C 265E/02

Изграждане на демокрацията във външните отношенияРезолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС

3

2010/C 265E/03

Институционални аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейностРезолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно институционалните аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност (2009/2133(INI))

9

2010/C 265E/04

Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) и заседанието на Трансатлантическия икономически съветРезолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет

15

2010/C 265E/05

ГвинеяРезолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно положението в Гвинея

23

2010/C 265E/06

ИранРезолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно Иран

26

2010/C 265E/07

Шри ЛанкаРезолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно Шри Ланка

29


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 20 октомври 2009 г.

2010/C 265E/08

Искане за снемане на имунитета на Marek SiwiecРешение на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно искане за снемане на имунитета на Marek Siwiec (2009/2067(IMM))

31


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Вторник, 20 октомври 2009 г.

2010/C 265E/09

Статут на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност и за упражняване на нейните права и задължения (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

33

2010/C 265E/10

Отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

33

2010/C 265E/11

Делегиране на задачите за лабораторен анализ *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2000/29/ЕО по отношение на делегирането на задачите за лабораторен анализ (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))

34

2010/C 265E/12

Намаление на акцизните ставки в Мадейра и Азорските острови *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

35

2010/C 265E/13

Опазване на дивите птици ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

35

2010/C 265E/14

Уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (кодифицирана версия) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

36

2010/C 265E/15

Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (кодифицирана версия) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

37

2010/C 265E/16

Защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (кодифицирана версия) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

38

2010/C 265E/17

Ветеринарни проверки на животни, въведени в Общността от трети страни *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

39

2010/C 265E/18

Система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (кодифицирана версия) (COM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))

40

2010/C 265E/19

Ветеринарно-санитарни изисквания за търговията в Общността и вноса на домашни птици и яйца за люпене *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))

41

2010/C 265E/20

Чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно измененото предложение за директива на Съвета относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

42

2010/C 265E/21

Споразумение между ЕО и Мавриций за премахването на визите за краткосрочен престой *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

43

2010/C 265E/22

Споразумение между ЕО и Сейшелите за премахването на визите за краткосрочен престой *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))

43

2010/C 265E/23

Споразумение между ЕО и Барбадос за премахването на визите за краткосрочен престой *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Барбадос за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))

44

2010/C 265E/24

Споразумение между ЕО и Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))

45

2010/C 265E/25

Споразумение между ЕО и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой *Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи PE428.190 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

45

2010/C 265E/26

Споразумение между ЕО и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))

46

2010/C 265E/27

Проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: земетресението в ИталияРезолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, земетресението в Италия, раздел III – Комисия (14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))

47

2010/C 265E/28

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (Германия)Комисия по бюджети PE428.043 Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))

48

ПРИЛОЖЕНИЕ

50

 

Четвъртък, 22 октомври 2009 г.

2010/C 265E/29

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел III – КомисияРезолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) и писмо № 1/2010 (SEC(2009)1133) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година

52

ПРИЛОЖЕНИЕ I

57

ПРИЛОЖЕНИЕ II

59

2010/C 265E/30

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX)Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел I – Европейски парламент, Раздел II – Съвет, Раздел IV – Съд, Раздел V – Сметна палата, Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, Раздел VII – Комитет на регионите, Раздел VIII – Европейски омбудсман и Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

60

2010/C 265E/31

Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно инициатива на Чешката република с оглед приемане на решение на Съвета за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

68

2010/C 265E/32

Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

69


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа▐ .

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top