Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:257E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 257, 24 септември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2010.257.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 257E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
24 септември 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2010 - 2011
Заседания от 14 до 17 и 23 юни 2010 г.

2010/C 257E/01

Протокол от заседанието от 14 юни 2010 г.

1

2010/C 257E/02

Протокол от заседанието от 15 юни 2010 г.

18

2010/C 257E/03

Протокол от заседанието от 16 юни 2010 г.

104

2010/C 257E/04

Протокол от заседанието от 17 юни 2010 г.

205

2010/C 257E/05

Протокол от заседанието от 23 юни 2010 г.

303


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Указания относно времето за гласуване

Освен ако е указано обратното, докладчиците уведомяват писмено председателството относно своята позиция по измененията.

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външни работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международна търговия

BUDG

Комисия по бюджетите

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетостта и социалните въпроси

ENVI

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

ITRE

Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката

IMCO

Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по култура и образование

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

DROI

Подкомисия по права на човека

SEDE

Подкомисия по сигурност и отбрана

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

S&D

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

ECR

Европейски консерватори и реформисти

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица — Северна зелена левица

EFD

Група „Европа на свободата и демокрацията”

NI

Независими членове

BG

 

Top