Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:255:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 255, 22 септември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.255.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 255

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
22 септември 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

458-а пленарна сесия, проведена на 16 и 17 декември 2009 г.

2010/C 255/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Търговия и продоволствена сигурност“

1

2010/C 255/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Финансовата криза и нейното въздействие върху реалната икономика“ (становище по собствена инициатива)

10

2010/C 255/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съгласувани действия за подпомагане на кариерата и мобилността на научните изследователи в Европейския съюз“

19

2010/C 255/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Как да помогнем на МСП да се адаптират към промените на световния пазар“ (становище по собствена инициатива)

24

2010/C 255/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Програма за подпомагане на европейската авиация“ (становище по собствена инициатива)

31


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

458-а пленарна сесия, проведена на 16 и 17 декември 2009 г.

2010/C 255/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти“COM(2009) 31 окончателен/2 — 2009/0006 (COD)

37

2010/C 255/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (преработване) за прилагане на Small Business Act (Акта за малките предприятия)“COM(2009) 126 окончателен — 2009/0054 (COD)

42

2010/C 255/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга за преразглеждане Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела“COM(2009) 175 окончателен

48

2010/C 255/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Към нови граници в ИКТ — стратегия за научноизследователска дейност в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии в Европа“COM(2009) 184 окончателен

54

2010/C 255/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови“COM(2009) 370 окончателен — 2009/0125 (CNS)

59

2010/C 255/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане“COM(2009) 201 окончателен

61

2010/C 255/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно ново партньорство за модернизирането на университетите — Форум на ЕС за диалог между университетите и бизнеса“COM(2009) 158 окончателен

66

2010/C 255/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Действия срещу рака: европейско партньорство“COM(2009) 291 окончателен

72

2010/C 255/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции“COM(2009) 380 окончателен

76

2010/C 255/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — Насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“COM(2009) 329 окончателен

81

2010/C 255/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — За по-точно насочване на помощите за земеделски производители в райони с неблагоприятни природни условия“COM(2009) 161 окончателен

87

2010/C 255/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури“COM(2008) 436 окончателен — 2008/0147 (COD)

92

2010/C 255/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно защитата на критичната информационна инфраструктура „Защита на Европа от широкомащабни кибернетични атаки и смущения: повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта““COM(2009) 149 окончателен

98

2010/C 255/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.“COM(2009) 8 окончателен

103

2010/C 255/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията — Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система“СОМ(2009) 279 окончателен и относно „Отправни точки за европейската транспортна политика след 2010 г.“

110

2010/C 255/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Интернет на нещата — план за действие за Европа“COM(2009) 278 окончателен

116

2010/C 255/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96“COM(2009) 361 окончателен — 2009/0106 (CNS)

121

2010/C 255/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Подкрепа за развиващите се страни за преодоляване на кризата“COM(2009) 160 окончателен

124

2010/C 255/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно радиосмущенията (електромагнитната съвместимост), предизвикани от моторните превозни средства“COM(2009) 546 окончателен — 2009/0154 (COD)

132

2010/C 255/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определянето на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях“COM(2009) 516 окончателен — 2009/0146 (COD)

133


BG

 

Top