EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:217:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 217, 11 август 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.217.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 217

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
11 август 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 217/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2010/C 217/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) (1)

4

2010/C 217/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk) (1)

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 217/04

Обменен курс на еврото

5

2010/C 217/05

Решение за закриване на официална процедура по разследване след оттегляне на държавата-членка — Държавнa помощ — Испания (Членове от 107 до 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз) — Известие от страна на Комисията съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС — Оттегляне на уведомление — Държавна помощ C 22/08 (ex N 222/07 и N 242/07) — Помощ за El Pozo Alimentación S.A.

6

2010/C 217/06

Решение за закриване на официална процедура по разследване след оттегляне на държавата-членка — Държавнa помощ — Испания (Членове от 107 до 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз) — Известие от страна на Комисията съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС — Оттегляне на уведомление — Държавна помощ C 23/08 (ex N 281/07) — Помощ за J. García Carrión La Mancha S.A.

6

2010/C 217/07

Решение на Комисията от 10 август 2010 година за създаване на Група на европейските регулатори на пощенски услуги (1)

7

2010/C 217/08

Решение на Комисията от 10 август 2010 година за създаване на експертна група по интернет на нещата

10


 

Поправки

2010/C 217/09

Поправка на Приемане на решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ C 210, 3.8.2010 г.)

12


 

2010/C 217/10

Съобщение за читателите (Вж. вътрешната задна корица)

s3


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top