EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:188:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 188, 13 юли 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.188.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 188

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
13 юли 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 188/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 188/02

Обменен курс на еврото

2

 

Сметна палата

2010/C 188/03

Специален доклад № 2/2010 „Ефективност на схемите за подпомагане на проектни проучвания и изграждане на нови инфраструктури по Шестата рамкова програма за изследвания“

3


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2010/C 188/04

Обявление за конкурси на общо основание

4

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2010/C 188/05

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

5

2010/C 188/06

Известие за изтичане на срока на действие на определени антидъмпингови мерки

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2010/C 188/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

11

2010/C 188/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

12

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Съвет

2010/C 188/09

Уведомление до лицата, групите и образуванията, посочени в списъка, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (вж. приложението към Регламент (ЕС) № 610/2010 на Съвета)

13

 

Европейска комисия

2010/C 188/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

15

2010/C 188/11

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

20


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top