Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:087E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 87, 01 април 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2010.087.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 87E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
1 април 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2008—2009
Заседания от 10 до 12 март 2009 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 234 E, 29.9.2009 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Вторник, 10 март 2009 г.

2010/C 087E/01

Следващи стъпки в управлението на границите в Европейския съюз и аналогичен опит в трети страниРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни (2008/2181(INI))

1

2010/C 087E/02

Презгранично преместване на седалища на дружестваРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. съдържащ препоръки към Комисията относно презгранично преместване на седалища на дружества (2008/2196(INI))

5

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА

8

2010/C 087E/03

Бъдеще на Общата европейска система за предоставяне на убежищеРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно бъдещето на Общата европейска система за предоставяне на убежище (2008/2305(INI))

10

2010/C 087E/04

План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контролРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (2008/2150(INI))

16

2010/C 087E/05

Сътрудничество между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски делаРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (2008/2180(INI))

21

2010/C 087E/06

Изпълнение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчетиРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. за изпълнението на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (2008/2247(INI))

23

2010/C 087E/07

Равно третиране и равен достъп на мъжете и жените в сферата на сценичните изкустваРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно равното третиране и равния достъп на мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (2008/2182(INI))

27

2010/C 087E/08

Онлайн хазартРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно почтеността на онлайн хазарта (2008/2215(INI))

30

2010/C 087E/09

Гарантиране на качеството на храните, включително хармонизация или взаимно признаване на стандартитеРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно гарантиране на качеството на храните – хармонизация или взаимно признаване на стандартите (2008/2220(INI))

35

2010/C 087E/10

Доклади на Комисията относно политиката в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 годинаРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно докладите относно политиката в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година (2008/2243(INI)

43

2010/C 087E/11

Инициатива „Small Business Act“Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно инициативата „Small Business Act“ (2008/2237(INI))

48

 

Сряда, 11 март 2009 г.

2010/C 087E/12

Социално положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕСРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС (2008/2137(INI))

60

2010/C 087E/13

Предизвикателства, свързани с доставките на петролРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно възможни решения в отговор на предизвикателствата, свързани с доставките на петрол (2008/2212(INI))

70

2010/C 087E/14

Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходиРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (2008/2240(INI))

76

2010/C 087E/15

Принос към пролетното заседание на Европейския съвет през 2009 г. във връзка с Лисабонската стратегияРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно приноса към пролетното заседание на Европейския съвет през 2009 г. във връзка с Лисабонската стратегия

79

2010/C 087E/16

Адекватното предоставяне на финансиране за политиката за противодействие на изменението на климатаРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно стратегия на ЕС за постигане на широкообхватно споразумение във връзка с изменението на климата в Копенхаген и относно адекватното предоставяне на финансиране за политиката за противодействие на изменението на климата

90

2010/C 087E/17

Насоките за политиките по заетостта на държавите-членки през периода 2008-2010 г.Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно изпълнението на насоките за политиките по заетостта на държавите-членки през периода 2008-2010 г.

94

2010/C 087E/18

Европейски план за икономическо възстановяванеРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно европейския план за икономическо възстановяване (2008/2334(INI))

98

2010/C 087E/19

Политика на сближаване: инвестиране в реалната икономикаРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика (2009/2009(INI))

113

 

Четвъртък, 12 март 2009 г.

2010/C 087E/20

Успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователиРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователи (2008/2213(INI))

116

2010/C 087E/21

Защита на потребителите, по-специално на непълнолетните лица, при използване на видео игриРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно защита на потребителите, по-специално на непълнолетните лица, по отношение на използването на видео игри (2008/2173(INI))

122

2010/C 087E/22

Общо авиационно пространство с ИзраелРезолюция на Европейския парламент 12 март 2009 г. относно създаването на общо авиационно пространство с Израел (2008/2136(INI))

126

2010/C 087E/23

Шри ЛанкаРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно влошаващото се хуманитарно положение в Шри Ланка

127

2010/C 087E/24

Влошаването на състоянието на селскостопанските земи в Европейския съюзРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно предизвикателството, свързано с влошаването на състоянието на селскостопанските земи в ЕС и по-специално в Южна Европа: противодействие чрез инструментите на ЕС в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) (2008/2219(INI))

128

2010/C 087E/25

Участие на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружестваРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно участието на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества и други съпътстващи мерки

133

2010/C 087E/26

Деца на мигрантиРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно децата на мигранти, останали в страната на произход

134

2010/C 087E/27

Доклад за напредъка на Хърватия за 2008 г.Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно доклада за напредъка на Хърватия – 2008 г.

135

2010/C 087E/28

Доклад за напредъка на Турция за 2008 г.Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2008 г.

139

2010/C 087E/29

Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2008 г.Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно доклада за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2008 г.

147

2010/C 087E/30

Мандат на Международния наказателен трибунал за бивша ЮгославияПрепоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно мандата на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (2008/2290(INI))

153

2010/C 087E/31

Пети Световен форум по въпросите на водатаРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно водата в перспективата на петия Световен форум по въпросите на водата от 16 до 22 март 2009 г. в Истанбул

157

2010/C 087E/32

Помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от Африка на юг от СахараРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно подхода към „Помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара“

162

2010/C 087E/33

Единна зона за плащания в евро (SEPA)Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно въвеждането на Единната зона за плащания в евро (SEPA)

166

2010/C 087E/34

Стратегическо партньорство между Европейския съюз и БразилияПрепоръка на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия (2008/2288(INI))

168

2010/C 087E/35

Стратегическо партньорство ЕС-МексикоПрепоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-Мексико (2008/2289(INI))

172

2010/C 087E/36

Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителствоРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалога между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство

177

2010/C 087E/37

Гвинея-БисауРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. за Гвинея-Бисау

178

2010/C 087E/38

ФилипинитеРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно Филипините

181

2010/C 087E/39

Прогонване на неправителствени организации от ДарфурРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. за прогонването на неправителствени организации от Дарфур

183


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2008—2009
Заседания от 10 до 12 март 2009 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 234 E, 29.9.2009 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Сряда, 11 март 2009 г.

2010/C 087E/40

Правилник за дейността: Удължаване на срока на прилагане на член 139Решение на Европейския парламент от 11 март 2009 г. за удължаване на срока на прилагане на член 139 от Правилника за дейността на ЕП до края на седмия парламентарен мандат

186


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2008—2009
Заседания от 10 до 12 март 2009 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 234 E, 29.9.2009 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Вторник, 10 март 2009 г.

2010/C 087E/41

Споразумение между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Република Армения относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))

188

2010/C 087E/42

Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейската общност и Държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (COM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

188

2010/C 087E/43

Допълнителен протокол към Споразумението между ЕО и Южна Африка във връзка с присъединяването на България и Румъния ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (16447/2008 – COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

189

2010/C 087E/44

Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

190

P6_TC1-COD(2008)0100
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 март 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях

190

2010/C 087E/45

Емисии от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена версия) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

191

P6_TC1-COD(2007)0286
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 март 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработка)

192

ПРИЛОЖЕНИЕ I

232

ПРИЛОЖЕНИЕ II

236

ПРИЛОЖЕНИЕ III

237

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

238

ПРИЛОЖЕНИЕ V

239

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

244

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

255

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

265

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

266

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

268

2010/C 087E/46

Статут на Европейското частно дружество *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

300

2010/C 087E/47

Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. – Раздел III КомисияРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г. (2009/2005(BUD))

321

2010/C 087E/48

Насоки за бюджетната процедура за 2010 г. - раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII u XIРезолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г., раздел I - Европейски парламент, раздел II - Съвет, раздел IV -Съд на Европейските общности, раздел V - Сметна палата, раздел VI - Европейски икономически и социален комитет, раздел VII - Комитет на регионите, раздел VIII - Европейски омбудсман, раздел ХI - Европейски орган за защита на данните (2009/2004(BUD))

327

 

Сряда, 11 март 2009 г.

2010/C 087E/49

Освобождаване от ДДС при окончателен внос на някои стоки *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно предложението за директива на Съвета за определяне на обхвата на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (кодифицирана версия) (COM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

332

2010/C 087E/50

Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно инициативата на Френската република с оглед на приемането на Решение на Съвета за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

333

2010/C 087E/51

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕСРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))

334

ПРИЛОЖЕНИЕ

334

2010/C 087E/52

Проект на коригиращ бюджет № 1/2009Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 1/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. (6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD))

335

2010/C 087E/53

Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации ***IIIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD))

337

2010/C 087E/54

Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби ***IIIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) (PE-CONS 3720/2008 – C6-0043/2009 – 2005/0237B(COD))

338

2010/C 087E/55

Държавен пристанищен контрол ***IIIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол (преработена версия) (PE-CONS 3721/2008 – C6-0044/2009 – 2005/0238(COD))

339

2010/C 087E/56

Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***IIIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

340

2010/C 087E/57

Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***IIIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за определянето на основните принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директива 1999/35/ЕО и Директива 2002/59/ЕО (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009 – 2005/0240(COD))

341

2010/C 087E/58

Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***IIIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

342

2010/C 087E/59

Гражданска отговорност и финансови гаранции на корабособствениците ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

343

2010/C 087E/60

Спазване на изискванията на държавата на знамето ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на знамето (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

344

2010/C 087E/61

Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури ***IРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури (COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))

345

P6_TC1-COD(2008)0147
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 март 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

345

ПРИЛОЖЕНИЕ

360

2010/C 087E/62

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ***IПредложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработена версия) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

362

P6_TC1-COD(2008)0069
Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработена версия)

363

ПРИЛОЖЕНИЕ

380

2010/C 087E/63

Насоки за политиките по заетостта на държавите-членки *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки (COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS))

381

 

Четвъртък, 12 март 2009 г.

2010/C 087E/64

Многогодишен план за възстановяване на червения тон *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

381


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа▐ .

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top