EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:016E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 16, 22 януари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2010.016.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 16E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
22 януари 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 18 ноември 2008 г.

2010/C 016E/01

Подобряване на образованието и осведомеността на потребителите в областта на кредитите и финанситеРезолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно защитата на потребителите: подобряване на образованието и осведомеността на потребителите в областта на кредитите и финансите (2007/2288(INI)

1

2010/C 016E/02

Индекс за развитие на пазарите на дребноРезолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно Индекса за развитие на пазарите на дребно (2008/2057(INI)

5

2010/C 016E/03

ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателстваРезолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателства (2008/2156(INI)

8

2010/C 016E/04

Еднакво заплащане за мъже и жениРезолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г., съдържаща препоръки към Комисията относно прилагането на принципа на еднакво заплащане за мъже и жени (2008/2012(INI)

21

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

24

2010/C 016E/05

Устойчиво развито производство на електроенергия от изкопаеми гориваРезолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно подпомагането на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развито производство на електроенергия от изкопаеми горива (2008/2140(INI)

28

 

Четвъртък, 20 ноември 2008 г.

2010/C 016E/06

Специален доклад на Европейския омбудсманРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно специалния доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката до Съвета на Европейския съюз по повод на жалба 1487/2005/GG (2008/2072(INI)

33

2010/C 016E/07

Социалноосигурителни системи и пенсииЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно бъдещето на социалноосигурителните системи и пенсиите: тяхното финансиране и тенденцията към индивидуализация (2007/2290(INI)

35

2010/C 016E/08

Използване на досиетата на пътниците (PNR — Passenger Name Record) за целите на правоприлаганетоРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно рамковото решение на Съвета относно използването на досиетата на пътниците (PNR — Passenger Name Record) за целите на правоприлагането

44

2010/C 016E/09

Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членкиРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки

49

2010/C 016E/10

Ответна реакция на ЕС на влошаващото се положение в източната част на Демократична република КонгоРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно ответната реакция на ЕС на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго

51

2010/C 016E/11

Европейска политика за космическото пространство: Европа и КосмосътРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно Европейска политика за космическото пространство: Европа и Космосът

57

2010/C 016E/12

Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпасиРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси

61

2010/C 016E/13

ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечениеРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение

62

2010/C 016E/14

Състояние на пчеларствотоРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно състоянието на пчеларството

65

2010/C 016E/15

Минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членкиРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно преразглеждането на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки

67

2010/C 016E/16

СомалияРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. за Сомалия

68

2010/C 016E/17

Смъртното наказание в НигерияРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно смъртното наказание в Нигерия

71

2010/C 016E/18

Случаят на семейство al-KurdРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно случая на семейство al-Kurd

73


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 18 ноември 2008 г.

2010/C 016E/19

Искане за снемане на имунитета на Frank VanheckeРешение на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно искане за снемане на имунитета на Frank Vanhecke (2008/2092(IMM)

76

2010/C 016E/20

Искане за снемане на имунитета на Massimo D'AlemaРешение на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно искане за снемане на имунитета на Massimo D’Alema (2008/2298(IMM)

77


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Вторник, 18 ноември 2008 г.

2010/C 016E/21

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS)

78

2010/C 016E/22

Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 219/2007 на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (COM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS)

79

2010/C 016E/23

Обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно регламентираните обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия) (COM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD)

79

2010/C 016E/24

Дружествено право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (кодифицирана версия) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (кодифицирана версия) (COM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD)

80

2010/C 016E/25

Седалка на водача на селскостопанските или горските колесни трактори (кодифицирана версия) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно седалката на водача на селскостопанските или горските колесни трактори (кодифицирана версия) (COM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD)

81

2010/C 016E/26

Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS)

82

2010/C 016E/27

Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела ***Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC)

82

2010/C 016E/28

Европейска система от национални и регионални сметки в Общността ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD)

83

2010/C 016E/29

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализациятаРезолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI)

84

ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА СЪГЛАСНО ТОЧКА 28 ОТ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 17 МАЙ 2006 Г. МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА ЗА БЮДЖЕТНАТА ДИСЦИПЛИНА И ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

85

2010/C 016E/30

Общ режим на облагане с акцизи *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за директива на Съвета относно общия режим на облагане с акцизи (COM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS)

86

2010/C 016E/31

Предлагане на плодове в училищата *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) с цел да се създаде схема за предлагане на плодове в училищата (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS)

103

 

Сряда, 19 ноември 2008 г.

2010/C 016E/32

Статистика на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD)

111

2010/C 016E/33

Задължения за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 68/151/ЕИО и 89/666/ЕИО на Съвета относно задълженията за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества (COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD)

112

P6_TC1-COD(2008)0083
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 ноември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 68/151/ЕИО, 77/91/ЕИО и 89/666/ЕИО по отношение на задълженията за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества

112

2010/C 016E/34

Европейска статистика ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD)

116

P6_TC1-COD(2007)0220
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 ноември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на статистически програмен комитет на Европейските общности

117

2010/C 016E/35

Директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS)

117

2010/C 016E/36

Промени в Общата селскостопанска политика *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменения на Общата селскостопанска политика чрез изменение на Регламенти (EО) № 320/2006, (EО) № 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № […]/2008 (COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS)

173

2010/C 016E/37

Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (COM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS)

189

2010/C 016E/38

Стратегически насоки на Общността за развитието на селските райони (2007—2013 г.) *Резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2006/144/EО относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране от 2007 до 2013 г.) (COM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS)

199

 

Четвъртък, 20 ноември 2008 г.

2010/C 016E/39

Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD)

201

P6_TC1-COD(2006)0084
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

201

2010/C 016E/40

Проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 годинаРезолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD)

223

2010/C 016E/41

Влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно предложението за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS)

224

2010/C 016E/42

Процедура за единно разрешително за работа *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно предложението за директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS)

240

2010/C 016E/43

Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS)

251

2010/C 016E/44

Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (COM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS)

252


Европейски парламентСЕСИЯ 2008—2009Заседания от 18 до 20 ноември 2008 г.ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕПротоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C29 E, 5.2.2009 г.

BG

 

Top