EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:013:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 13, 20 януари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.013.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 13

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
20 януари 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2010/C 013/01

Становище на Европейската Централна Банка от 8 януари 2010 година относно три предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари (CON/2010/5)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 013/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5502 — Merck/Schering-Plough) (1)

10

2010/C 013/03

Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за автентичност във връзка с Регламент (ЕО) № 620/2009

11

2010/C 013/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) (1)

12


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 013/05

Обменен курс на еврото

13

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2010/C 013/06

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕO) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

14

2010/C 013/07

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕO) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

19

2010/C 013/08

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

24

2010/C 013/09

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

29

2010/C 013/10

Извлечение от решението по отношение на Bank of Credit and Commerce International съгласно Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

34

2010/C 013/11

Съобщение до операторите за публична интервенция в секторите на твърдата пшеница и ориза (Член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 670/2009 на Комисията и член 1 от Регламент (ЕО) № 1173/2009 на Комисията )

36


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2010/C 013/12

Опростено обявление за участие в публичен търг относно извършване на обществена услуга за въздушни линии между Clermont-Ferrand–Lille, Clermont-Ferrand–Marseille, Clermont-Ferrand–Strasbourg и Clermont-Ferrand–Toulouse

57

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2010/C 013/13

Държавна помощ — Германия — Държавна помощ C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09, N 557/09 — Hypo Real Estate, Германия — Удължаване на официалната процедура по разследване и временно одобряване на капиталови инжекции — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

58


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top