Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:318:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 318, 23 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.318.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 318

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
23 декември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

456-а пленарна сесия, проведена на 30 септември и 1 октомври 2009 г.

2009/C 318/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Как да се използва съчетаването на гъвкавост и сигурност по отношение на преструктурирането в контекста на световното развитие“ (проучвателно становище по искане на шведското председателство)

1

2009/C 318/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Макрорегионално сътрудничество — Разгръщане на стратегията за Балтийско море върху други макрорегиони в Европа“ (проучвателно становище)

6

2009/C 318/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Как да направим стратегията на ЕС относно вредите от алкохола устойчива, дългосрочна и многосекторна“ (проучвателно становище)

10

2009/C 318/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Връзката между равенството между половете, икономическия растеж и равнището на заетост“ (проучвателно становище)

15

2009/C 318/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Многообразие на формите на предприятия“ (становище по собствена инициатива)

22

2009/C 318/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Хранителни продукти в рамките на системата за справедлива търговия: саморегулиране или законодателство?“ (становище по собствена инициатива)

29

2009/C 318/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Северното измерение на необлагодетелстваните райони“ (становище по собствена инициатива)

35

2009/C 318/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Подобряване на политиките и програмите за енергийна ефективност при крайното потребление“ (становище по собствена инициатива)

39

2009/C 318/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействието на световната криза върху основните европейски сектори за производство и услуги“ (становище по собствена инициатива)

43

2009/C 318/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Труд и бедност: към безусловно необходим цялостен подход“ (становище по собствена инициатива)

52

2009/C 318/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Докладът на групата „de Larosière““(становище по собствена инициатива)

57

2009/C 318/12

Становище Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 г.“ (допълнение към становище)

66


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

456-а пленарна сесия, проведена на 30 септември и 1 октомври 2009 г.

2009/C 318/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет — Към европейска стратегия в областта на електронното правосъдие (e-Justice)“COM(2008) 329 окончателен

69

2009/C 318/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Безопасни, иновативни и достъпни лекарства: обновена визия за фармацевтичния сектор“COM(2008) 666 окончателен

74

2009/C 318/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване“ (механизъм за микрофинансиране „Прогрес“) COM(2009) 333 окончателен — 2009/0096 (COD)

80

2009/C 318/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност – „Прогрес““COM(2009) 340 окончателен — 2009/0091 (COD)

84

2009/C 318/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал“COM(2008) 644 окончателен — 2008/0198 (COD)

88

2009/C 318/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз“COM(2008) 811 окончателен

92

2009/C 318/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия“COM(2009) 82 окончателен

97

2009/C 318/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — ТЕМ-Т: преглед на политиката за по-добре интегрирана трансевропейска транспортна мрежа в служба на общата транспортна политика“COM(2009) 44 окончателен

101

2009/C 318/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: ЕС, Африка и Китай: към тристранен диалог и сътрудничество“COM(2008) 654 окончателен

106

2009/C 318/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал – Обновен отворен метод на координация за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите, стоящи пред младежта“COM(2009) 200 окончателен

113

2009/C 318/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци“COM(2009) 268 окончателен — 2009/0077 (COD)

121


BG

 

Top